Home Blog ทำความรู้จักก...

ทำความรู้จักกับ 5 วิธีการเข้าเล่มหนังสือในรูปแบบต่างๆ

รู้หรือไม่ในงานพิมพ์หนังสือให้น่าอ่านนั้น นอกจากเนื้อหา การออกแบบรูปเล่มของหนังสือแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้หนังสือนั้นน่าอ่านยิ่งขึ้นไปอีก นั้นก็คือ การเข้าเล่มหนังสือ ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านทำความรู้จักกับการเข้าเล่มหนังสือแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน ไปดูกันเลยค่ะ

การเข้าเล่มหนังสือ แบบต่างๆ

1.เข้าเล่มแบบไสกาว (ไสสันทากาว) เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะเข้าเล่มได้เรียบร้อยสวยงามและราคาถูก เหมาะสำหรับหนังสือเล่มที่มีความหนาระดับหนึ่งประมาณ 70 หน้าขึ้นไป เช่น นิตยสาร หนังสือเรียน ความทนทานก็พอใช้ได้ การเข้าเล่มแบบนี้จะกางหนังสือออกมากไม่ได้ หนังสือจะหลุดง่าย พอปล่อยมือหน้ากระดาษจะดีดกลับหุบเข้ามาเหมือนเดิม วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว คือนำกระดาษที่เรียงหน้าเป็นเล่มแล้ว มาไสกระดาษด้านข้างให้เรียบก่อนแล้วจึงทากาว ที่ต้องไสสันก่อนก็เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปดีขึ้น การยึดติดก็จะดีขึ้น นั่นเป็นที่มาของคำว่า “ไสกาว”

2.เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา หรือเย็บอก แบบนี้นิยมใช้เย็บ สมุด,หนังสือ ที่มีจำนวนหน้าน้อยๆ ไม่เกิน 80 หน้า (ไม่สามารถทำให้สันมีความหนาได้) วิธีการก็คือ เอากระดาษทั้งเล่มมาเรียงกันแล้วพับครึ่ง จากนั้นใช้เครื่องลวดเย็บลวดตรงแนวพับ 2-3 ตัว

3.เข้าเล่มแบบเย็บกี่ เป็นการเข้าเล่มหนังสือที่มีความแข็งแรงที่สุด (แต่แพงที่สุด) เหมาะสำหรับเข้าเล่มหนังสือที่มีความหนามากๆ เช่น พจนานุกรม ดิกชันนารี สารานุกรม เล่มใหญ่ๆ วิธีการยุ่งยากพอสมควร โดยเอากระดาษทั้งเล่มมาแยกออกเป็นส่วนย่อย แล้วเย็บแยกแต่ละส่วนเป็นเล่มเหมือนเย็บมุงหลังคา แต่ใช้ด้ายเย็บ จากนั้นเอาเล่มย่อยๆ มาร้อยรวมกันเป็นเล่มใหญ่อีกที แล้วจึงหุ้มด้วยปกอีกชั้นหนึ่ง

4.เข้าเล่มโดยเข้าห่วง มีข้อดีคือทำให้สามารถกางหนังสือออกจนสุดได้ นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ที่ไม่หนาเกินไป และทำจำนวนน้อย เช่น ปฏิทิน ไดอารี่ หรือ สมุดบันทึก อาจเลือกใช้ห่วงพลาสติก หรือห่วงเหล็กก็ได้ ห่วงเหล็กจะแข็งแรงกว่า แต่ราคาก็แพงกว่าเช่นกัน

5.เข้าเล่มกาวหัว การเข้าเล่มแบบนี้ใช้สำหรับพวก สมุดฉีก กระดาษโน้ต คูปองส่วนลด ฯลฯ เป็นการเข้าเล่มสำหรับให้ฉีกออกไปใช้ได้ง่าย วิธีการก็ง่ายมาก เอากระดาษมาเรียงกันเป็นตั้ง แล้วเอากาวทาที่สันตรงหัวกระดาษ จึงได้ชื่อว่าการเข้าเล่มแบบ “กาวหัว”

Binding4