Home Portfolio

Portfolio

ตัวอย่างงานพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ WATER VALVE THAILAND

สินค้า งานพิมพ์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ WATER VALVE THAILAND รายละเอียดงาน ขนาด 7 x 9 นิ้ว กระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรม พิมพ์ 4 สี 8 แผ่น(16หน้า) ปั๊มเคทองโลโก้ ฐานสีขาว+เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว 4 ข้อ 2 ช่วง ออกแบบโดย ริคโค วันที่สั่งผลิต วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า ชื่อลูกค้...

ตัวอย่างงานพิมพ์การ์ดเสียบบัตรDONDON DONKI

สินค้า งานพิมพ์ การ์ดเสียบบัตรสมาชิกDON DON DONKI รายละเอียดงาน  ขนาด 7.5 x16 cm กระดาษ Colore CLR 280 แกรม ด้านนอก Spot UV ด้านในปั๊มเคทอง ไดคัทที่สำหรับเสียบบัตร พร้อมซอง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า ชื่อลูกค้า DON DON DONKI Tha...

ตัวอย่างงานพิมพ์ เต๊นท์การ์ด

สินค้า งานพิมพ์ เต๊นท์การ์ด (Tent Card) รายละเอียดงาน ขนาด A6 / A5 / A4 / A3 กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม การเคลือบมีให้เลือกทั้งเงาและด้าน ประกอบขึ้นรูปพร้อมสำหรับใช้งาน ออกแบบโดย วันที่สั่งผลิต วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า ชื่อลูกค้า เว็บไซต์   Faceb...

ตัวอย่างงานพิมพ์ บัตรเข้างาน วอน-แด-ซอง

สินค้า งานพิมพ์ บัตรเข้างาน วอน-แด-ซอง รายละเอียดงาน ขนาด 7 x 15 cm กระดาษ ปอนด์ 80 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + รันนัมเบอร์ 2 จุด ปรุเส้นสำหรับฉีก 1 เส้น เข้าเล่มไสกาว (100 ใบ/เล่ม) พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ริคโค วันที่สั่งผลิต วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า ชื่อ...

ตัวอย่างงานพิมพ์ เมนูอาหารร้านHUKIKUNI

สินค้า งานพิมพ์ เมนูอาหารร้าน HUKIKUNI รายละเอียดงาน ขนาด A4 ปกแข็งหุ้มจั่วปังหนา 2 มิล พิมพ์ 4 สี เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม พิมพ์ 4 สี 20 หน้า เคลือบPVCทั้งเล่มเพื่อความสวยงามและกันความชื้น เข้าเล่มแบบยึดหมุดสีเงิน 3 ตัว พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่ส...

ตัวอย่างงานพิมพ์ นามบัตร KOI

สินค้า งานพิมพ์ นามบัตร KOI รายละเอียดงาน ขนาด 5.5 x 9 cm กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ขาวดำ + ปั๊มเคทองโลโก้ เคลือบPVCด้าน 2 ด้าน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า ชื่อลูกค้า Koi Restaurant and Lounge Sathorn ...

ตัวอย่างงานพิมพ์ เมนูอาหาร Kwanjai Thai

สินค้า งานพิมพ์ เมนูอาหาร Kwanjai Thai รายละเอียดงาน ขนาดสำเร็จ 23 x 28 cm ปก : กระดาษอาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + เคลือบPVCด้าน + หุ้มจั่วปังเบอร์ 24 เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 12 หน้า + เคลือบPVC ด้านทุกด้าน เข้าเล่ม : เข้าหมุดสีทอง 3 จุด (16 หน้ารวมปก...

ตัวอย่างงานพิมพ์ Flying Goose Cook Book

สินค้า งานพิมพ์ Flying Goose Cook Book รายละเอียดงาน ขนาด กางออก 50 x 25 cm  สำเร็จ 25 x 25 cm กระดาษ : Toccata Extra White ปก : พิมพ์ 4 สี / เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน / Spot UV / หุ้มจั่วปังเบอร์ 24 เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี 96 หน้า เข้าเล่ม : เย็บกี่ไสกาว 100 หน้ารวมปก + ติดริบบิ้น พร้อม...

ต้วอย่างงานพิมพ์ Brochure PAMPELLE

สินค้า งานพิมพ์ Brochure PAMPELLE รายละเอียดงาน ขนาดกางออก 63 x 21 cm สำเร็จ 21 x 21 cm กระดาษ :  Couqueror Laid Brilliant White 220 g พิมพ์ :  4 สี 2 หน้า อื่นๆ : พับ 2 ได้ 3 ตอน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Mar-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Mar...

ตัวอย่างงานพิมพ์ บัตรเข้างานUTAC

สินค้า งานพิมพ์ บัตรเข้างานUTAC  (แบบเฉพาะบุคคล Personalized) รายละเอียดงาน ขนาด : 2.5 x 8 นิ้ว กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า อื่นๆ : หยอดข้อมูลสีดำ 6 จุด + ปรุฉีก 3 เส้น พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูก...

ตัวอย่างงานพิมพ์ Menu Spa (Check-In)

สินค้า งานพิมพ์ Menu Spa (Check-In) รายละเอียดงาน ขนาด : กางออก 6 x 24.15 cm กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า อื่นๆ : ปั๊มเส้นพับ (พับสปริง) พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Jan-20 ชื่อลูกค้า บริษ...

ตัวอย่างงานพิมพ์โบรชัวร์ “R.MONKHORN FROZEN FOOD”

สินค้า งานพิมพ์ Brochure รายละเอียดงาน ขนาด : สำเร็จ A4 กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 2 หน้า +เคลือบPVCด้าน + Spot UV อื่นๆ : 1 พับ 2 ตอน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Jan-20 ชื่อลูกค้า ร.มังกรโฟรเ...

ตัวอย่างงานพิมพ์บัตรเข้างาน “หอวังรำลึก”

สินค้า งานพิมพ์ Ticket  รายละเอียดงาน ขนาด : 6 x 15 cm กระดาษ : อาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า +รันนัมเบอร์ 2 จุด อื่นๆ : ปรุฉีก 1 เส้นสำหรับแบ่งเป็น 2 ส่วน และไดคัทมุมน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Dec-19 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Dec...