Home Portfolio

Portfolio

ตัวอย่างงานพิมพ์ เมนูอาหาร Kwanjai Thai

สินค้า งานพิมพ์ เมนูอาหาร Kwanjai Thai รายละเอียดงาน ขนาดสำเร็จ 23 x 28 cm ปก : กระดาษอาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + เคลือบPVCด้าน + หุ้มจั่วปังเบอร์ 24 เนื้อใน : กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม พิมพ์ 4 สี 12 หน้า + เคลือบPVC ด้านทุกด้าน เข้าเล่ม : เข้าหมุดสีทอง 3 จุด (16 หน้ารวมปก...

ตัวอย่างงานพิมพ์ Flying Goose Cook Book

สินค้า งานพิมพ์ Flying Goose Cook Book รายละเอียดงาน ขนาด กางออก 50 x 25 cm  สำเร็จ 25 x 25 cm กระดาษ : Toccata Extra White ปก : พิมพ์ 4 สี / เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน / Spot UV / หุ้มจั่วปังเบอร์ 24 เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี 96 หน้า เข้าเล่ม : เย็บกี่ไสกาว 100 หน้ารวมปก + ติดริบบิ้น พร้อม...

ต้วอย่างงานพิมพ์ Brochure PAMPELLE

สินค้า งานพิมพ์ Brochure PAMPELLE รายละเอียดงาน ขนาดกางออก 63 x 21 cm สำเร็จ 21 x 21 cm กระดาษ :  Couqueror Laid Brilliant White 220 g พิมพ์ :  4 สี 2 หน้า อื่นๆ : พับ 2 ได้ 3 ตอน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Mar-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Mar...

ตัวอย่างงานพิมพ์ บัตรเข้างานUTAC

สินค้า งานพิมพ์ บัตรเข้างานUTAC  (แบบเฉพาะบุคคล Personalized) รายละเอียดงาน ขนาด : 2.5 x 8 นิ้ว กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า อื่นๆ : หยอดข้อมูลสีดำ 6 จุด + ปรุฉีก 3 เส้น พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูก...

ตัวอย่างงานพิมพ์ Menu Spa (Check-In)

สินค้า งานพิมพ์ Menu Spa (Check-In) รายละเอียดงาน ขนาด : กางออก 6 x 24.15 cm กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า อื่นๆ : ปั๊มเส้นพับ (พับสปริง) พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Jan-20 ชื่อลูกค้า บริษ...

ตัวอย่างงานพิมพ์โบรชัวร์ “R.MONKHORN FROZEN FOOD”

สินค้า งานพิมพ์ Brochure รายละเอียดงาน ขนาด : สำเร็จ A4 กระดาษ : อาร์ตมัน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 2 หน้า +เคลือบPVCด้าน + Spot UV อื่นๆ : 1 พับ 2 ตอน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Jan-20 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Jan-20 ชื่อลูกค้า ร.มังกรโฟรเ...

ตัวอย่างงานพิมพ์บัตรเข้างาน “หอวังรำลึก”

สินค้า งานพิมพ์ Ticket  รายละเอียดงาน ขนาด : 6 x 15 cm กระดาษ : อาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า +รันนัมเบอร์ 2 จุด อื่นๆ : ปรุฉีก 1 เส้นสำหรับแบ่งเป็น 2 ส่วน และไดคัทมุมน พร้อมบริการจัดส่ง ออกแบบโดย ลูกค้า วันที่สั่งผลิต Dec-19 วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Dec...