Home Services หนังสือ คู่มื...

หนังสือ คู่มือ Booklet

หนังสือ (Book) วารสาร (Journal) หนังสือคู่มือ (Manual) มีรูปแบบ ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันคือวัตถุประสงค์ ของการจัดทำ มีทั้งรูปแบบ แบบที่เป็นปกอ่อน แบบปกแข็ง เข้าเล่มแบบเย็บมุงหลังคา หรือไสกาวก็ได้ หรือคู่มือที่ใช้ในการสัมมนา โดยมีเอกสารหลายๆแผ่น เก็บชุดโดยเย็บแม็กที่มุม

กระดาษที่ใช้ ก็ใช้ได้หลากหลายแล้วแต่วัตถุประสงค์ของงานนั้น ถ้าเป็นหนังสือคู่มือที่ใช้ในการสัมมนา โดยทั่วไปก็จะใช้กระดาษปอนด์ เพื่อสามารถใช้ขีดเขียน จดบันทึกได้ ถ้าเป็นกระดาษอาร์ตมัน อาจจะทำให้เขียนไม่ค่อยติด แต่ถ้าเป็นหนังสืออธิบายรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องมีรูปภาพประกอบเพื่อเพิ่มคงามสวยงาม ควรใช้เป็นกระดาษอาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน

ขนาด

 • A5 (8.25 x 5.75 นิ้ว)
 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)

ชนิดกระดาษ

ปก

 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120-160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190-350 แกรม
 • ปกแข็งหุ้มจั่วปัง หรือกระดาษแฟนซีที่มีลวดลายของผิวกระดาษ เพื่อความสวยงามของตัวปก

เนื้อใน

 • กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 105-120 แกรม

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า (ส่วนใหญ่พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม)
  จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกค้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน (เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ PVC เงา (เพิ่มความมันวาว และเพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ UV (ช่วยให้ตัวงานมีความมันวาว)
 • เคลือบ SPOT UV (เพิ่มความเงาเฉพาะจุด)
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม (เพื่อเน้นโลโก้ หรือชื่อบริษัทให้เด่นชัด)
 • ปั๊มฟอยล์

การเข้าเล่ม

 • เข้าห่วงกระดูกงู
 • เย็บกี่ไสกาว
 • ไสกาว (ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 มม.)
 • เก็บชุดโดยเย็บแม็กที่มุม