ยุค 90s คืออะไร ? มีเสน่ห์อะไรคนถึงจดจำ

ยุค 90s คือ ยุคที่มีเสน่ห์ และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับยุคไหน ๆ เพราะเป็นยุคที่คาบเกี่ยวระหว่างยุคอะนาล็อก และยุคดิจิทัล ที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ยังไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายดาย และรวดเร็วดังเช่นทุกวันนี้