ป้ายตราสินค้า

ป้ายตราสินค้า (Tag) หมายรวมถึง การบอกวัสดุ ส่วนผสม ของผลิตภัณฑ์นั้น และสามารถโชว์ภาพลักษณ์ของสินค้าได้

แฟ้มเอกสาร

แฟ้มเอกสาร ใช้บรรจุเอกสารต่างๆ และยังใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฟ้มเอกสาร (Folder) ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากกระดาษ ขึ้นรูปพับซองเป็นกระเป๋าเพื่อใส่ใบแทรก ส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ A 4 เล็กน้อยเพื่อ ให้ใส่กระดาษใบแทรก A 4

ที่คั่นหนังสือ

ที่คั่นหนังสือ (Bookmark) คืออุปกรณ์ที่สำคัญ ที่นักอ่านหนังสือทั้งหลายควรจะมีติดตัวไว้ เพราะที่คั่นหนังสือจะทำหน้าที่จดจำหน้าหนังสือหรือนิตยสารที่อ่านค้างไว้ เพื่อประโยชน์ในการกลับมาอ่านหน้าเดิมได้ง่ายและรวดเร็ว

ซองจดหมาย

พิมพ์ซองจดหมาย : จึงควรคำนึงถึงลักษณะประเภทของซองความหนาของกระดาษที่ผลิตซองซึ่งกระดาษที่ใช้ทำซองกันโดยทั่วไป ซึ่งก็มีลักษณะซองรูปแบบต่าง ๆ ของซองจดหมายให้สามารถเลือกได้ความต้องการ

สติ๊กเกอร์กันปลอมแปลง สติ๊กเกอร์กระดาษ

สติ๊กเกอร์นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อเน้นสินค้าให้มีความเด่นชัดขึ้น เพิ่มเอกลักษณ์ให้สินค้า หรือบอกราคา รหัสต่างๆ บนตัวงานที่ต้องการอธิบาย ทั้งนี้สติ๊กเกอร์ยังมีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น สติ๊กเกอร์กันน้ำ, สติ๊กเกอร์กันปลอมแปลง, สติ๊กเกอร์กระดาษ, สติ๊กเกอร์รายชื่อ

โฟโต้บุ๊ค หนังสือรุ่น

โฟโต้บุ๊ค (Photo Book) หรือ สมุดภาพ เป็นสมุดบันทึกแบบหนึ่ง ที่เก็บภาพความประทับใจ หรือภาพแห่งความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก เพื่อให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยนำภาพเหล่านั้น มาจัดเก็บเป็นอัลบั้ม เป็นการบันทึกภาพความทรงจำที่ดี หรือเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ใบประกาศนียบัตร

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง, ใบประกาศนียบัตร เป็นงานพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ไม่ต้องการให้ใครทำเหมือน หรือลอกเลียนแบบได้ เป็นลักษณะงานเฉพาะ สร้างลายน้ำลงไปในกระดาษที่พิมพ์

ป้ายคำพูด ป้ายพร็อพ

รับผลิตป้ายคำพูด ป้ายพร็อพ งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดลงบน PP Board สำหรับถ่ายภาพหน้างาน สามารถเลือกไดคัทได้ตามแบบที่ต้องการ

Print On Demand

Print On Demand (POD) คือ งานพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการใช้ ไม่มีการเก็บสต็อกจำนวนมาก ระบบการพิมพ์ เป็นการสั่งพิมพ์โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้การพิมพ์ระบบหมึกผงและใช้โปรแกรมในการจัดการพิมพ์ เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ โดยไม่ต้องใช้แม่พิมพ์

ไวนิล (Vinyl)

ไวนิล (Vinyl) คือ พลาสติกชนิดพิเศษมีส่วนผสมระหว่างพลาสติกคุณภาพสูงรวมกับสารเพิ่ม ประสิทธิภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเพิ่มความทนทานต่อแสงแดด สารเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ไวนิลเหมาะกับงานผลิตป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้เห็นเด่นชัด

สแตนดี้

สแตนดี้ (Standee) เป็นป้ายที่เอาไว้ใช้ ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของร้านค้า เหมาะสำหรับวางหน้างาน event ต่างๆ สามารถทำเป็นของขวัญ หรือเอาไว้ใช้ถ่ายรูปในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

ธงราว

ธงราว เป็นการโฆษณาสินค้า และตกแต่งหน้าร้านให้สวยงาม ซึ่งธงราวมีรูปแบบต่าง ๆ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ