Home Services โฟโต้บุ๊ค หนั...

โฟโต้บุ๊ค หนังสือรุ่น

โฟโต้บุ๊ค (Photo Book) หนังสือรุ่น หรือ สมุดภาพ เป็นสมุดบันทึกแบบหนึ่ง ที่เก็บภาพความประทับใจ หรือภาพแห่งความทรงจำไว้เป็นที่ระลึก เพื่อให้นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยนำภาพเหล่านั้น มาจัดเก็บเป็นอัลบั้ม และสามารถดีไซน์ได้เองตามต้องการ

โฟโต้บุ๊ค (Photo Book) ยังรวมถึง

  • ภาพถ่ายท่องเที่ยว
  • บันทึกครอบครัว, บันทึกลูกน้อย ทารกแรกเกิด
  • งานมงคลสมรส, งานบวช
  • ภาพความสำเร็จ รับปริญญา, รับรางวัลต่าง ๆ
  • สำหรับของขวัญที่ระลึก เกษียน อำลาอาลัย วันเกิด
  • หนังสือรุ่น

รูปแบบการเข้าเล่ม โฟโต้บุ๊ค (Photo Book) อาทิเช่น

  • การเข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ จำนวนหน้าที่เหมาะสม 12 – 40 หน้า
  • การเข้าเล่มแบบร้อยห่วง จำนวนหน้าที่เหมาะสม 24 -100 หน้า

เพื่อเพิ่มความสวยงามคงทนยิ่งขึ้น รูปเล่มโฟโต้บุ๊ค (Photo Book) จะเคลือบด้วย PVC เงา หรือ PVCด้านทั้งเล่ม เพราะสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ และสามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งยังทำให้สีสันของงานพิมพ์เด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วย

**เก็บบันทึกภาพความทรงจำของคุณและคนพิเศษลงในโฟโต้บุ๊ค เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่คนที่คุณรักในโอกาสพิเศษต่างๆ**