พิมพ์สีพิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์

นวัตกรรมใหม่ของสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการพิมพ์ด้วยสีพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์แบบ Variable Printing

หมึกพิมพ์รักษ์โลก หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง (Soy Ink) คืออะไร ดีอย่างไร

หมึกถั่วเหลือง (Soy ink) มีลักษณะคล้ายกับหมึกพิมพ์ที่มีขายทั่วไป โดยแตกต่างกันตรงส่วนประกอบที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันถั่วเหลืองที่นำมาใช้ไม่มีสารพิษและเป็นชนิดเดียวกับที่นำมาใช้ในการทำน้ำมันพืช เนย และสลัด หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองสามารถใช้งานกับการพิมพ์ระบบออฟเซตปกติได้ทุกชิ้นงาน

ในปัจจุบันการทำ Direct Mail ยังได้ผลหรือไม่ ?

หลายคนสงสัยว่าปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล (Digital) ที่กระแสอินเตอร์เน็ต และ Social Network เข้ามาแทนที่สื่อเดิม การทำการตลาดในแบบเดิมอย่างการทำ Direct Mail ยังใช้ได้ผลอยู่หรือไม่ ?