ขั้นตอนการทำเพลท | เพลทซีทีพี (Ctp)

หากคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้วอาจจะงงอยู่สักหน่อยเมื่อได้ยินคำว่า "เพลท" แล้วศัพท์ที่วงการสิ่งพิมพ์เรียกกันนั้น แท้จริงแล้วมันคืออะไร? หน้าที่ของมันทำอะไรได้บ้าง

ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน

ISO 216 เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยขนาดกระดาษซึ่งประเทศส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบัน ยกเว้นแต่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก มาตรฐานนี้กำหนดให้ขนาดของกระดาษเป็นชุด "เอ" และ "บี" รวมทั้งขนาดกระดาษที่สามัญที่สุดคือ เอ4

คำศัพท์เกี่ยวกับกระดาษ ในด้านการพิมพ์ ที่ควรรู้

กระดาษกล่อง (Box Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้บด และมักนำเยื่อจากกระดาษใช้แล้วมาผสม มีสีคล้ำไปทางเทาหรือน้ำตาล ผิวด้านหนึ่งมักจะประกบด้วยชั้นของกระดาษขาว