Home Blog MOU คืออะไร? ...

MOU คืออะไร? แล้วทำไมถึงต้องทำ MOU

ในช่วงนี้เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า MOU หรือผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว ซึ่งคำนี้ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้ง ปี 2566 และได้หารือกับพรรคอื่น ๆ เสนอการทำ MOU เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่า MOU คืออะไร ทำไมถึงถูกใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในทางการเมือง แล้ว MOU สามารถทำในภาคส่วนอื่นได้หรือไม่ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับการทำ MOU ให้มากขึ้นกันค่ะ

MOU คืออะไร? แล้วทำไมถึงต้องทำ MOU

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ บันทึกความเข้าใจ หรือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน คล้ายเป็นกรอบความร่วมมือที่ตกลงร่วมกันว่าฝ่ายหนึ่งจะทำอะไร ดำเนินการแบบไหน อย่างไร เมื่อไร และอีกฝ่ายก็รับรู้ และเข้าใจในแนวทางนั้น ๆ ซึ่ง MOU ไม่ได้ถือเป็นสัญญาผูกมัด (Contract) และไม่มีผลทางกฎหมาย แต่อาจจะถูกนำมาใช้อ้างอิงเมื่อเรื่องที่ทุกฝ่ายลงนามนั้นเกิดปัญหา จนต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย และนำบันทึก MOU นี้มากล่าวอ้างได้

ที่มา: https://www.kmblegal.com.au/

ทำไมถึงต้องทำ MOU ?

การทำ MOU เป็นเหมือนการทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน ด้วยความเต็มใจที่จะดำเนินการตามแผนการหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในภาพมุมกว้าง ไม่เป็นสัญญาผูกมัดใด ๆ (Non-Legally Binding Agreement) ตามปกติ MOU ใช้สำหรับข้อตกลงที่มีขอบเขตจำกัด ไม่ได้เป็นการถาวร แค่ใช้เป็นเพียงหลักฐานยืนยันถึงการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และบุคลากรระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น

ที่มา: https://www.gladwinlegal.com.au/

การทำ MOU ในภาคส่วนต่าง ๆ 

MOU แรงงานต่างด้าว

MOU เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อนฐานการผลิต และช่วยแก้ไขแรงงานภายในประเทศไม่เพียงพอ โดยเป็นการทำข้อตกลงการนำเข้าแรงงานระหว่างประเทศไทย และประเทศเข้าร่วม ซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้ามาทำงานภายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และได้รับใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปี (E-Work Permit) ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่เข้าระบบ MOU จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ทางกฎหมายกำหนด และมีเอกสารประจำตัวครบถ้วน

MOU การเมือง

การลงนาม MOU ทางด้านการเมืองในต่างประเทศมีการทำมานานแล้ว หลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ นิวซีแลนด์ เคนยา หรือประเทศในอาเซียนอย่างมาเลเซีย ก็มีการลงนาม MOU ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในเมืองไทยล่าสุด การทำ MOU ของพรรคก้าวไกล นับเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับการเมืองไทย เพราะแม้ในอดีตจะมีการเจรจาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลผสม แต่ก็เป็นเพียงการให้สัตยาบัน หรือสัญญาใจ เท่านั้น แต่ยังไม่เคยมีการจัดตั้งรัฐบาลใดที่มีการเซ็นบันทึก MOU อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับพรรคก้าวไกลในครั้งนี้เลย

ที่มา: https://www.choicefamilymediation.co.uk/

สรุป

การทำ MOU ยังมีอีกหลายเรื่องที่สามารถทำได้ เช่น MOU เรื่องการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ MOU หรือบันทึกข้อตกลง ยังมีประโยชน์มากมาย และบ่อยครั้งการลงนาม MOU ก็นับเป็นใบเบิกทางหรือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ และการสืบสายสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน และหลาย ๆ ประเทศอีกด้วย

เกี่ยวกับ Ricco

บริษัท ริคโค จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2539 เราให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Offset และ Digital ที่ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เรามีความเป็นมืออาชีพและครบวงจรทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (One Stop Service) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ทำให้เราสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพอยู่เสมอ
ทั้งนี้เรายังมีบริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังคงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ บริการตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การตลาดทางตรงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ