Home Blog เก็บเงินออมอย...

เก็บเงินออมอย่างไรให้คุ้มค่าฉบับชาวออฟฟิศ

ชาวออฟฟิศอย่างเรา ๆ เงินเดือนถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สามารถใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการนำเงินเพื่อนำไปต่อยอด เช่น การลงทุน การมองหาแหล่งออมเงินที่ให้ผลตอบแทนดี และอื่น ๆ รวมไปถึงคนที่ต้องการซื้อสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งวิธีออมเงินของมนุษย์เงินเดือนแบบง่าย ๆ นั้น จะช่วยจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ดีขึ้น ซึ่งในบทความนี้เราจะทำให้คุณได้รู้จักการวางแผนออมเงินให้ดีขึ้น รู้จักใช้จ่าย และเก็บออม ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถสำรองค่าใช้จ่ายในยามจำเป็นได้อีกด้วย

วิธีเก็บเงินออมง่าย ๆ ฉบับชาวออฟฟิศ

คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือน

ที่มา: calendar.com

การคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จำเป็นต้องใช้ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง รวมถึงรายจ่ายผันแปรที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่างานเลี้ยง ค่าเสื้อผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้ เป็นต้น ซึ่งการคำนวณค่าใช้จ่ายเงินเดือน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการการออมเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน เพราะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบค่าใช้จ่าย และการออมเงินได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การออมเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

ที่มา: financial-yogi.com

การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าในแต่ละวัน ในแต่ละเดือนใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เป็นค่าใช่จ่ายฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงใด เพื่อให้คุณรู้สถานภาพทางการเงินของตัวเอง ไม่ให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายเกินตัว ซึ่งการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย จะช่วยให้คุณสามารถที่จะวางแผนการใช้จ่าย และการออมในแต่ละเดือนได้ดีมากยิ่งขึ้น

จัดลำดับความสำคัญของสิ่งของที่ต้องใช้จ่าย

ที่มา: asiaone.com

การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งของที่ต้องใช้จ่าย จะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็น และไม่จำเป็น สามารถเรียงลำดับความสำคัญได้อย่างมีแบบแผน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวิธีออมเงินที่ช่วยให้คุณสามารถตัดรายจ่ายหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้ ทำให้มีเงินออมหรือเงินเก็บมากขึ้น แถมยังมีความรอบคอบในการใช้จ่ายในครั้งถัดไปอีกด้วย

ตั้งเป้าหมายการออมให้ชัดเจน

ที่มา: frugalconfessions.com

การตั้งเป้าหมายในการออมเงิน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีจิตใจที่มุ่งมั่น และมีระเบียบวินัยในการออม โดยเป้าหมายการออมนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นระยะสั้น และระยะยาวหรือตามแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ่งการออมเงิน ควรจะกำหนดไปเลยว่าจะเก็บเงินออมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ขั้นต่ำคือ 10% ของรายได้ ต้องเก็บก่อนใช้ โดยการตัดบัญชีเงินเดือน ไปเข้าบัญชีเงินออมโดยอัตโนมัติตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เราต้องการจะออม ซึ่งการทำแบบนี้ นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ยังเป็นการสร้างนิสัยรักในการออมอีกด้วย

สรุป

การออมเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ไม่แน่นอน จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขาดทุน หรือผลตอบแทนที่ลดน้อยลง ดังนั้น หากเราออมเงินก็จะช่วยให้มีเงินเก็บสะสมเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการฝึกนิสัยรักการออม และรู้จักวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในวันข้างหน้าอีกด้วย ซึ่งวิธีออมเงินแบบมนุษย์เงินเดือนนั้นยังช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตอีกด้วย

เกี่ยวกับ Ricco

บริษัท ริคโค จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2539 เราให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Offset และ Digital ที่ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เรามีความเป็นมืออาชีพและครบวงจรทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (One Stop Service) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ทำให้เราสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพอยู่เสมอ
ทั้งนี้เรายังมีบริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังคงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ บริการตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การตลาดทางตรงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ