Home Blog Fuji Xerox บร...

Fuji Xerox บริษัทแรกของญี่ปุ่นที่ได้เรตติ้งสูงสุดมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด กลายเป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่คว้าเรตติ้งความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดระดับ AAAis สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสหรัฐ NIST SP 800-171 ในอุปกรณ์/เครื่องพิมพ์สีดิจิทัลมัลติฟังก์ชันซีรีส์ ApeosPort*2 ทั้งนี้ NIST SP 800-171 คือกรอบมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐ (NIST) ซึ่งให้คะแนนโดย I. S. Rating Co., Ltd. และมีผลเฉพาะกับซีรีส์ ApeosPort ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นเท่านั้น

การปฏิบัติตามข้อกำหนด NIST SP 800-171 ต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยระดับสูง 110 ซึ่ง ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้พิจารณาข้อกำหนดเหล่านั้นและเริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในซีรีส์ใหม่ ApeosPort ที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดนี้ทำให้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ กลายเป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่สามารถคว้าเรตติ้ง AAAis จาก I. S. Rating ในการรับรองกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 ขั้นสูงสุด

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีข้อกำหนดให้ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 ขณะที่มาตรฐานเกณฑ์ความปลอดภัยของข้อมูลในญี่ปุ่นก็สูงขึ้นเช่นกัน สำหรับข้อมูลมาตรฐานการจัดซื้อ และการป้องกันข้อมูลในกระทรวงกลาโหมของประเทศ ซึ่งในอนาคตคาดการณ์ว่าข้อกำหนดมาตรฐาน NIST SP 800-171 จะนำไปใช้กับอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ไม่เพียงแต่กระทรวงกลาโหมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรเอกชนที่มีธุรกิจอยู่ทั่วโลกอีกด้วย

เรตติ้งความปลอดภัยของข้อมูลระดับ AAA ซึ่งให้โดยบริษัท I. S. Rating Co., Ltd. สำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST SP 800-171 นั้นจะมีผลกับซีรีส์ ApeosPort ที่วางตลาดเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โมเดลผลิตภัณฑ์เดียวกันนี้ก็มีการวางตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย