Home Blog FSC คืออะไร ?...

FSC คืออะไร ? ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้กระดาษที่ผ่านการรับรอง FSC

กระดาษถือเป็นส่วนประกอบหลักของงานพิมพ์ทุกประเภท แต่กระดาษเองก็มีหลายแบบหลายประเภท กระดาษแต่ละแบบ แต่ละมาตรฐานเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากประเภทกระดาษ ขนาดกระดาษ และชนิดกระดาษแล้ว ในปัจจุบันหลายแบรนด์เริ่มใส่ใจแหล่งที่มาของกระดาษด้วย ว่ากระดาษนั้นมาจากต้นไม้ที่เหมาะสมหรือเป็นต้นไม้มาจากการตัดแบบทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หรือผ่าน FSC หรือเปล่า จึงเป็นทีมาของบทความนี้ แล้ว FSC คืออะไร ? มาหาคำตอบกัน

FSC คืออะไร ? ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้กระดาษที่ผ่านการรับรอง FSC

FSC คืออะไร ?

FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council หรือ องค์การจัดการด้านป่าไม้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไร ที่มีการกำหนด นโยบายโดยสมาชิกจากภาคส่วนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดการป่าไม้ ของโลกเป็นไปอย่างรับผิดชอบด้วยระบบการรับรองที่เข้มงวด และมีความโปร่งใส

FSC จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อในตลาดระดับสากล ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก FSC จะต้องถูกตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้กระดาษที่ผ่านการรับรอง FSC

กระดาษที่ผ่านการรับรอง FSC สามารถช่วยทำให้มั่นใจได้ว่ามาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์หรือป่าที่มีการจัดการดูแลอย่างรับผิดชอบ ซึ่งการใช้กระดาษที่ผ่านการรับรอง FSC ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยให้ทรัพยากรป่าบนโลกของเราไม่เสียหาย และยังคงอยู่ให้กับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

สรุป

เครื่องหมาย FSC เป็นไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นั่นคือ มีการปลูกไม้แบบยั่งยืน ทั้งนี้การที่คุณเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาก FSC จะทำให้คุณสามามารถสนับสนุนสินค้าที่มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องนั่นเอง

เกี่ยวกับ Ricco

บริษัท ริคโค จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2539 เราให้บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Offset และ Digital ที่ทันสมัยที่สุด สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายประเภท เรามีความเป็นมืออาชีพและครบวงจรทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (One Stop Service) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ทำให้เราสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพอยู่เสมอ
ทั้งนี้เรายังมีบริการป้อนข้อมูลหรือบริการคีย์ข้อมูลใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ บริการจัดการ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีอยู่ยังคงเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ บริการตรวจสอบข้อมูลตามเงื่อนไข การตลาดทางตรงในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเจาะจงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเราจะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้เป็นโรงพิมพ์ที่ลูกค้าไว้วางใจ

รูปภาพ: certification.bureauveritas.com