Home Services รับคีย์ข้อมูล...

รับคีย์ข้อมูลใบสมัคร

data-entry

บริการรับกรอกข้อมูล คีย์ข้อมูลจากใบสมัคร แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ อาทิ กรอกข้อมูลเก็บในฐานข้อมูล กรอกข้อมูลเก็บใน Excel เป็นต้น

ระบบกรอกข้อมูลเป็นระบบที่บริษัทสร้างขึ้นมาเฉพาะงานนั้นๆ เพื่อให้ตรงและตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากที่สุด นอกจากนั้นเรายังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะมีความปลอดภัย ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ระบบกรอกข้อมูลที่มีความปลอดภัย และการจัดการที่ได้มาตรฐาน

บริการคีย์ข้อมูลของเราดำเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพ มีบริการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data cleaning) เพื่อทำข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและ สมบูรณ์มากที่สุด

เรารับคีย์ข้อมูลอะไรบ้าง ?

 • ใบสมัครสมาชิกต่างๆ
 • แบบสอบถาม, แบบสำรวจ
 • คูปองชิงโชค ชิงรางวัล
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • เอกสารต่างๆ

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า

 • มีการคัดแยกเอกสารก่อนเข้านำเข้าระบบ หรือคัดแยกตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ เช่น แยกเอกสารตามเพศ แยกจังหวัด แยกระดับสมาชิกในใบสมัคร เป็นต้น
 • มีระบบจัดเก็บเอกสารที่มีความปลอดภัย
 • พนักงานที่คีย์ข้อมูลอยู่ในห้องที่จัดเตรียมขึ้นมาเฉพาะงานนั้นๆ
 • ห้องที่ดำเนินการคีย์ข้อมูลจะคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นหลัก
 • เงื่อนไขในการกรอกข้อมูล ลูกค้าสามารถกำหนดได้เอง
 • มีระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำก่อนนำเข้าระบบ
 • มีระบบตรวจสอบข้อมูลให้ตรงตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ
 • มีระบบช่วยตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ สามารถระบุ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน หมู่ที่ ได้อย่างแม่นยำ
 • มีระบบ Report ที่สามารถรายงานจำนวนเอกสารที่รับมา แยกดีกี่ใบ เสียกี่ใบ จำนวนเอกสารที่คีย์ หรือรายงานอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ
 • ข้อมูลทุก Record ผ่านการ QC ก่อนส่งให้ลูกค้า
 • มีขั้นตอนการทำลายเอกสารที่น่าเชื่อถือ มีเอกสาร certificate ยืนยันการทำลายเอกสาร
 • มีขั้นตอนการทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือ ลูกค้าสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำลายข้อมูลได้ทุกครั้งที่มีการทำลาย
 • มีระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่น่าเชื่อถือ สำรองข้อมูลแบบเรียวไทม์
 • มีขั้นตอนการส่งข้อมูลระหว่างบริษัทกับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าสามารถให้เรา encryption ข้อมูลก่อนส่งได้

รูปแบบไฟล์ที่สามารถ Export ได้

 • Excel File
 • CSV
 • XML File (ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ)
 • PDF
 • พิมพ์เป็น Label (หรือ Generate เป็น label ที่พร้อมพิมพ์)
 • Text File
 • Database File