Home Blog แนะนำหนังสือด...

แนะนำหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากผลงานการวิจัยของวิทยากร เชียงกูล

รายชื่อหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (พ.ศ. 2408-2519) เป็นงานวิจัยของวิทยากร เชียงกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ “โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2541 โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบต่าง ๆ และคัดเลือกหนังสือหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเภทกวีนิพนธ์ บทละคร นิยาย เรื่องสั้น ประวัติศาสตร์ การเมือง ศิลปะ เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับใครที่ชอบอ่านหนังสือ แต่อ่านมาแล้วหลายเล่ม แล้วไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหนต่อดี หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากผลงานการวิจัยของวิทยากร เชียงกูล เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ให้คุณสามารถเลือกอ่านได้ เพราะมีหนังสือที่หลากหลายประเภท และมีจำนวนมากถึง 100 เล่ม ซึ่งวันนี้เราพาไปดูว่าหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากผลงานการวิจัยของวิทยากร เชียงกูล จะมีหนังสือเล่มไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ !

หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

th.wikipedia.org

ประเภทกวีนิพนธ์ และ บทละคร

1. ประชุมโคลงโลกนิติ

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

2. เสภาศรีธนญไชยเชียงเมี่ยง 

ผู้แต่ง : แต่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ทราบผู้แต่ง

3. นิราศหนองคาย 

ผู้แต่ง : หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

4. สามัคคีเภทคำฉันท์

ผู้แต่ง : ชิต บุรทัต

5. มัทนะพาธา 

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. โคลงกลอนของครูเทพ  

ผู้แต่ง : เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

7. บทละครเรื่องพระลอ 

ผู้แต่ง : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

8. ขอบฟ้าขลิบทอง 

ผู้แต่ง : อุชเชนี

9. เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า. 

ผู้แต่ง : อัศนี พลจันทร

10. บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี 

ผู้แต่ง : เปลื้อง วรรณศรี

11. บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ 

ผู้แต่ง : จิตร ภูมิศักดิ์

12. จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย 

ผู้แต่ง : ทวีปวร

13. กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์

ผู้แต่ง : อังคาร กัลยาณพงศ์

14. ขอบกรุง 

ผู้แต่ง : ราช รังรอง

15. เพียงความเคลื่อนไหว

ผู้แต่ง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

th.wikipedia.org

ประเภทนิยาย

16. ละครแห่งชีวิต 

ผู้แต่ง : หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์

17. กามนิต 

ผู้แต่ง : เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป

18. ดำรงประเทศ 

ผู้แต่ง : เวทางค์

19. ผู้ชนะสิบทิศ

ผู้แต่ง : ยาขอบ

20. หนึ่งในร้อย 

ผู้แต่ง : ดอกไม้สด

21. บางระจัน 

ผู้แต่ง : ไม้ เมืองเดิม

22. หญิงคนชั่ว

ผู้แต่ง : ก. สุรางคนางค์

23. พล นิกร กิมหงวน 

ผู้แต่ง : ป. อินทรปาลิต

24. ปักกิ่ง-นครแห่งความหลัง 

ผู้แต่ง : สด กูรมะโรหิต

25. เราลิขิต-บนหลุมศพวาสิฏฐี 

ผู้แต่ง : ร. จันทพิมพะ

26. เมืองนิมิตร 

ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน

27. แม่สายสะอื้น 

ผู้แต่ง : อ. ไชยวรศิลป์

28. พัทยา

ผู้แต่ง : ดาวหาง

29. แผ่นดินนี้ของใคร 

ผู้แต่ง : ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์

30. มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร 

ผู้แต่ง : แย้ม ประพัฒน์ทอง

31. ปีศาจ 

ผู้แต่ง : เสนีย์ เสาวพงศ์

32. สี่แผ่นดิน 

ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

33. ทุ่งมหาราช 

ผู้แต่ง : มาลัย ชูพินิจ

34. แลไปข้างหน้า 

ผู้แต่ง : ศรีบูรพา

35. เสเพลบอยชาวไร่ 

ผู้แต่ง : รงค์ วงษ์สวรรค์

36. จดหมายจากเมืองไทย 

ผู้แต่ง : โบตั๋น

37. เขาชื่อกานต์ 

ผู้แต่ง : สุวรรณี สุคนธา

38. สร้างชีวิต

ผู้แต่ง : หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)

39. ตะวันตกดิน 

ผู้แต่ง : กฤษณา อโศกสิน

40. สร้อยทอง 

ผู้แต่ง : นิมิตร ภูมิถาวร

41. พิราบแดง 

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วรดิลก

42. ลูกอีสาน 

ผู้แต่ง : คำพูน บุญทวี

bookpanich.com

ประเภทเรื่องสั้น

43. นิทานเวตาล

ผู้แต่ง : น.ม.ส.

44. จับตาย : รวมเรื่องเอก

ผู้แต่ง : มนัส จรรยงค์

45. เรื่องสั้นของป. บูรณปกรณ์ (ชีวิตจากมุมมืด, ดาวเงิน)

ผู้แต่ง : ป. บูรณปกรณ์

46. เสาชิงช้า, เอแลนบารอง และเรื่องสั้นอื่น ๆ ของ ส. ธรรมยศ

ผู้แต่ง : ส. ธรรมยศ

47. พลายมลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง

ผู้แต่ง : ถนอม มหาเปารยะ

48. ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่น ๆ

ผู้แต่ง : จันตรี ศิริบุญรอด

49. ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นอื่น ๆ ของ อิศรา อมันตกุล

ผู้แต่ง : อิศรา อมันตกุล

50. เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่

ผู้แต่ง : อาจินต์ ปัญจพรรค์

51. ฟ้าบ่กั้น

ผู้แต่ง : ลาว คำหอม

52. ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า เพื่อนเก่า

ผู้แต่ง : เสนอ อินทรสุขศรี

53. รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต์

ผู้แต่ง : ฮิวเมอร์ริสต์

54. ฉันจึงมาหาความหมาย

ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล

55. คนบนต้นไม้

ผู้แต่ง : นิคม รายยวา

 es-la.facebook.com

ประเภทประวัติศาสตร์

56. ประวัติกฎหมายไทย

ผู้แต่ง : ร. แลงกาต์

57. นิทานโบราณคดี

ผู้แต่ง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

58. โฉมหน้าศักดินาไทย

ผู้แต่ง : จิตร ภูมิศักดิ์

59. กบฏ ร.ศ. 130

ผู้แต่ง : เหรียญ ศรีจันทร์, ร.ต. เนตร พูนวิวัฒน์

60. เจ้าชีวิต

ผู้แต่ง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์

61. ศาลไทยในอดีต

ผู้แต่ง : ประยุทธ สิทธิพันธ์

62. ประวัติศาสตร์ไทยสมัย 2352-2453 ด้านสังคม

ผู้แต่ง : ชัย เรืองศิลป์

63. สังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 2325-2416

ผู้แต่ง : หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

th.wikipedia.org

ประเภทการเมือง

64. ทรัพยศาสตร์

ผู้แต่ง : พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)

65. เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

ผู้แต่ง : กุหลาบ สายประดิษฐ์

66. ความเป็นอนิจจังของสังคม

ผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์

67. ท่านปรีดี รัฐบุรุษอาวุโส ผู้วางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก

ผู้แต่ง : เดือน บุนนาค

68. โอ้ว่าอาณาประชาราษฎร

ผู้แต่ง : สนิท เจริญรัฐ

69. ไทยกับสงครามโลกครั้งที่สอง

ผู้แต่ง : ดิเรก ชัยนาม

70. สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : ป๋วย อึ๊งภากรณ์

71. ห้าปีปริทัศน์

ผู้แต่ง : สุลักษณ์ ศิวรักษ์

72. วันมหาปิติ วารสาร อมธ. ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม 2516

ผู้แต่ง : องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

goodreads.com

ประเภทศิลปะ

73. วรรณคดี และวรรณคดีวิจารณ์

ผู้แต่ง : วิทย์ ศิวะศิริยานนท์

74. ประติมากรรมไทย

ผู้แต่ง : ศิลป พีระศรี

75. วรรณสาส์นสำนึก

ผู้แต่ง : สุภา ศิริมานนท์

76. วิทยาวรรณกรรม 

ผู้แต่ง : พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

77. ความงามของศิลปไทย

ผู้แต่ง : น. ณ ปากน้ำ

78. ภาษากฎหมายไทย

ผู้แต่ง : ธานินทร์ กรัยวิเชียร

79. วรรณไวทยากร ชุมนุมบทความทางวิชาการ ฉบับวรรณคดี

ผู้แต่ง : เจตนา นาควัชระ และ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

80. แสงอรุณ 2

ผู้แต่ง : แสงอรุณ รัตกสิกร

10000tipbook.com

ประเภทสังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม

81. พระราชพิธีสิบสองเดือน

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

82. สาส์นสมเด็จ

ผู้แต่ง : สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

83. 30 ชาติในเชียงราย

ผู้แต่ง : บุญช่วย ศรีสวัสดิ์

84. เทียนวรรณ

ผู้แต่ง : สงบ สุริยินทร์

85. กาเลหม่านไต

ผู้แต่ง : บรรจบ พันธุเมธา

86. นิทานชาวไร่

ผู้แต่ง : สวัสดิ์ จันทนี

87. ภารตวิทยา

ผู้แต่ง : กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

88. ฟื้นความหลัง

ผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

89. ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ

ผู้แต่ง : จิตร ภูมิศักดิ์

90. อัตชีวประวัติ หม่อมศรีพรหมา กฤดากร

ผู้แต่ง : หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา

91. 80 ปีในชีวิตข้าพเจ้า

ผู้แต่ง : กาญจนาคพันธ์

mebmarket.com

ประเภทศาสนา

92. พระประวัติตรัสเล่า

ผู้แต่ง : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

93. พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

ผู้แต่ง : สุชีพ ปุญญานุภาพ

94. ปัญญาวิวัฒน์

ผู้แต่ง : สมัคร บุราวาศ

95. พุทธธรรม

ผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

96. อิทัปปัจจยตา

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

khunmaebook.com

ประเภทธรรมชาติ

97. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ

ผู้แต่ง : เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)

98. แพทยศาสตร์สงเคราะห์

ผู้แต่ง : คณะกรรมการแพทย์หลวงในรัชกาลที่ 5

99. ธรรมชาตินานาสัตว์

ผู้แต่ง : บุญส่ง เลขะกุล

100. ขบวนการแก้จน

ผู้แต่ง : ประยูร จรรยาวงษ์

ที่มา : rimkhobfabooks.com และ th.wikipedia.org