Home Blog รูปแบบการทำเม...

รูปแบบการทำเมนูอาหารในแบบต่าง ๆ

 

รูปแบบต่างๆ ในการทำเมนูอาหาร

เมนูอาหารถือเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร การออกแบบเมนูอาหารที่ดีจะช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ แต่การจะออกแบบเมนูอาหารให้ดูดี น่าสนใจ จำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะกับร้านอาหารนั้นๆ และควรคำนึงถึงรูปแบบของเมนูอาหารที่ใช้งานง่าย คงทน และสวยงาม

สำหรับรูปแบบของเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบที่เป็นเล่มซึ่งจะเหมาะกับร้านอาหารที่มีจำนวนรายการอาหารมากๆ และแบบที่เป็นแผ่น เหมาะสำหรับร้านเครื่องดื่มหรือร้านอาหารขนาดเล็ก โดยรูปแบบของเมนูอาหารที่ลูกค้านิยมสั่งทำมีทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ

 

เมนูอาหารแบบเย็บหมุด

เมนูอาหารแบบเย็บหมุดคือเมนูที่เข้าเล่มโดยการใช้หมุดในการเย็บหรือตอกให้เป็นเล่ม เหมาะสำหรับเมนูอาหารที่มีจำนวนหน้า 12 หน้าขึ้นไป ข้อดีของเมนูอาหารแบบเย็บหมุดคือมีความคงทนแข็งแรง และสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้เรื่อยๆ

 

เมนูอาหารแบบเข้าห่วงกระดูกงู

เมนูอาหารแบบเข้าห่วงกระดูกงูคือเมนูที่เข้าเล่มโดยการใช้ห่วงลวดหรือห่วงพลาสติก เหมาะกับเมนูอาหารที่มีจำนวนหน้า 12 หน้าขึ้นไป มีข้อดีคือเปิดง่าย สามารถเปิดได้จนสุด ค่อนข้างคงทนแข็งแรงและราคาไม่แพง

 

เมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อ

ส่วนใหญ่แล้วเมนูอาหารแบบปีกผีเสื้อจะนิยมใช้กับการเข้าเล่มที่เป็นเมนูอาหารหรือ Photo book เมนูอาหารรูปแบบนี้จะเหมาะกับเมนูอาหารที่มีจำนวนหน้า 12 หน้าขึ้นไป ข้อดีคือมีความคงทนแข็งแรงและสวยงาม

 

เมนูอาหารแบบเย็บมุงหลังคา

เมนูอาหารรูปแบบนี้จะเป็นการเย็บแม็กซ์โดยการใช้จักรแทนการใช้มือ ทำให้ตัวเล่มเมนูมีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น แต่จะไม่เหมาะกับเมนูอาหารที่มีจำนวนหน้าเยอะ ข้อดีของเมนูอาหารแบบเย็บมุงหลังคาคือสามารถเปิดออกได้จนสุดเช่นเดียวกับแบบเข้าห่วงกระดูกงู

 

เมนูอาหารแบบพับ

เมนูอาหารแบบพับสามารถทำได้หลายแบบ เช่น แบบพับ 2 ตอน 3 หน้าหรือแบบพับครึ่ง เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก หรือร้านอาหารที่มีจำนวนรายการอาหารไม่มาก เนื่องจากเมนูอาหารรูปแบบนี้มีพื้นที่ค่อนข้างน้อย มีข้อดีคือเปิดง่าย เมื่อกางออกแล้วสามารถตั้งได้

เมนูอาหารแบบแผ่นเดียว (พิมพ์หน้า – หลัง)

เมนูอาหารรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเหมาะกับร้านเครื่องดื่มหรือร้านอาหารที่มีจำนวนรายการอาหารไม่เยอะ มีลักษณะเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่จะจัดวางรายการอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ข้อดีของเมนูแบบแผ่นเดียวคือดูง่าย ลูกค้าตัดสินใจสั่งได้อย่างรวดเร็ว