Home Services ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

งานพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) คือการพิมพ์และสร้างซองจดหมายที่ใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเอกสารต่าง ๆ ซึ่งซองจดหมายมักมีขนาดและรูปแบบที่ต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน มักจะมีขนาดที่ใหญ่พอที่จะรองรับจำนวนกระดาษที่ต้องส่งได้ โดยทั่วไปแล้วซองจดหมายมีรูปแบบที่เป็นแบบเปิดจากด้านบน เพื่อให้สามารถใส่เอกสารลงไปได้ง่าย และมักจะมีที่เขียนที่อยู่ หรือที่อยู่ผู้รับที่ติดอยู่ด้านหน้าของซอง

การออกแบบงานพิมพ์ซองจดหมายจะต้องมีการคำนึงถึงการใช้งานจริง โดยเน้นความง่ายและสะดวกในการใช้งาน เช่น การมีขนาดที่เหมาะสมกับกระดาษที่จะส่ง การออกแบบที่ไม่ซับซ้อนและไม่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสวยงาม

นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ซองจดหมายที่ออกแบบด้วยสไตล์และความสวยงาม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเชิงธุรกิจและการใช้งานส่วนตัว โดยเรียกว่าซองจดหมายพิมพ์พิเศษ (Specialty Envelope) และมักมีการประกอบด้วยกระดาษที่มีความหนาและคุณภาพสูง เพื่อให้ซองจดหมายดูแข็งแรง

รับพิมพ์ซองจดหมายรูปแบบต่าง ๆ ราคาไม่แรง คุณภาพเกินราคา

การจัดทำซองจดหมาย (Envelope) ควรคำนึงถึงลักษณะประเภทของซองความหนาของกระดาษที่ผลิตซองซึ่งกระดาษที่ใช้ทำซองกันโดยทั่วไป เช่น ซองสีขาวเป็นกระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ถ้าเป็นซองเอกสารก็เป็น BA, KA, KI 125 แกรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ใช้งาน

เทคนิคพิมพ์พิเศษ เพิ่มความสวยงานและน่าสนใจ ด้วยการปั๊มเคทอง (Hot Stamp) ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตราโลโก้

รูปแแบบซองจดหมาย

ซองฝาแหลม : เป็นซองที่มีฝาด้านบนแหลมเหมือนสามเหลี่ยมมีปีกซอง ด้านซ้ายและขวาพับอยู่ด้านในไว้สำหรับทากาวติดกับตัว ซองด้านล่างที่จะพับขึ้นมาทับปีกซองทั้ง 2 ข้าง ตัวซอง ด้านล่างจะเว้าเข้ามา เล็กน้อย

ซองฝาแหลมพับนอก : ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกด้านซ้ายและด้านขวาพับอยู่ด้านนอกคือ ตัวซองด้านล่างจะพับขึ้นมาก่อน แล้วค่อยพับปีกทั้ง 2 ข้างทับตัวซอง

ซองฝาสามเหลี่ยม : ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของซองเป็นลักษณะสามเหลี่ยมซึ่งจะพับทั้ง 3 ด้านมาจรดกันตรงกลางซอง

ซองฝาขนาน : บางครั้งเรียกซองฝากระเป๋า เพราะฝาซองมีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนฝากระเป๋า ลักษณะการพับจะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมานั้นจะมีลักษณะตัดตรงไม่เว้าเหมือนซองฝาแหลม

ซองฝาผนึกแห้ง : เป็นซองที่มีฝากาวในตัว เวลาปิดไม่ต้องใช้น้ำสามารถปิดซองได้เลย

ซองฝาเสียบ : นิยมนำไปใส่การ์ด ฝาไม่ทากาว ปลายฝามีลักษณะแหลมนิดหน่อยและมีไดคัทช่องเสียบไว้ที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมา สำหรับเสียบฝาเพื่อปิดซอง

ซองหน้าต่าง : มีทั้งแบบซองจดหมาย และซองเอกสาร ขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะใส่โชว์ส่วนที่ต้องการให้เห็นตรงช่องหน้าต่างซึ่งจะมีกระดาษแก้วปิดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง

ตัวอย่างผลงานพิมพ์ซองจดหมาย