Home Services ไดเร็คเมล

ไดเร็คเมล

ไดเร็คเมล (Direct Mail) เป็นการทำโฆษณา แบบหนึ่ง ที่เน้นการส่งจดหมายธุรกิจถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และมีการระบุชื่อผู้รับตามที่อยู่นั้นๆ ซึ่งรูปแบบของจดหมายตรงมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ไปรษณียบัตรหรือแผ่นโปสเตอร์ จดหมาย แผ่นพับ ใบปลิว โฆษณา และจุลสาร เพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด

การทำโฆษณา โดยการใช้ ไดเร็คเมล์ Direct Mail มีหลักในการทำคือ

 • ใช้ในการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง ในการขายสินค้าใหม่ หรือ สินค้าแพงนั้น
 • ใช้ในการชักนำและโน้มน้าวจูงใจ
 • ใช้ในการนำเสนอได้เหมาะสมตามสถานการณ์ของผู้รับ
 • ใช้ช่วยการขยายของพนักงานขาย
 • ใช้ในกรณีการหลังการขาย
 • ใช้ผสมผสานกับสื่อโฆษณาอื่นๆ
 • ใช้เป็นมาตรการที่ผู้ผลิต
 • เพื่อให้เกิดการนัดหมาย
 • ใช้สำรวจความคิดเห็นของลูกค้าด้านต่างๆ

การทำไดเร็คเมล์ Direct Mail สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ตามนี้

 • เปลี่ยนได้ทั้งข้อความ รูปภาพ
 • สร้างงานพิมพ์เฉพาะสำหรับบุคคล
 • ใช้สำหรับ Run number
 • ใช้พิมพ์บาร์โค้ด

รูปแบบของงานพิมพ์ไดเร็คเมล์

 • ไปรษณียบัตร
 • แผ่นพับ
 • แผ่นโปสการ์ด
 • ใบปลิวโฆษณา
 • จดหมาย
 • จุลสาร

ขนาดกระดาษและความหนา

 • ปอนด์ 70 g
 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน/ด้าน 105 g

โรงพิมพ์ของเรานอกจากบริการ พิมพ์ไดเร็คเมล แล้ว เรายังมีบริการ Cleaning Data, หยอดข้อมูลขาวดำหรือสี, พิมพ์สติ๊กเกอร์รายชื่อ, ติดสติ๊กเกอร์รายชื่อ และบริการส่งไปรษณีย์ ตามเขตที่พักอาศัยที่ลูกค้ากำหนด

รูปตัวอย่าง Direct mail