Home Services โปสเตอร์

โปสเตอร์

Poster โปสเตอร์

โปสเตอร์เป็นงานพิมพ์แผ่นเดียวมีขนาดใหญ่ ที่ต้องดึงดูดสายตาจากระยะไกล เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มการจดจำให้กับผู้พบเห็น เราใช้ระบบการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ภาพสวย คมชัด สีสันสดใส ไม่ว่ายอดสั่งพิมพ์โปสเตอร์จะมากหรือน้อย เราสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ (Print On Demand)

ประเภทของโปสเตอร์

 • โปสเตอร์เพื่อการโปรโมทสินค้า
 • โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรต่าง ๆ
 • โปสเตอร์เตอร์เผยแพร่ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
 • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญต่าง ๆ
 • โปสเตอร์โปรโมทศิลปิน

ขนาด

 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)
 • A3 (11.5 x 16.5นิ้ว)
 • A2 (16.5 x 23.4 นิ้ว)
 • Custom Size (ลูกค้ากำหนดขนาดเอง)

ชนิดกระดาษ

 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120-160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190-350 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน
 • เคลือบ PVC เงา
 • เคลือบ UV