Home Services โบรชัวร์ แผ่น...

โบรชัวร์ แผ่นพับ

Brochure  โบรชัวร์ แผ่นพับ ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณ การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีมีคุณภาพ จะช่วยสร้างความโดดเด่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและการบริการนั้น ๆ เราใช้ระบบการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ภาพสวย คมชัด สีสันสดใส ไม่ว่ายอดสั่งพิมพ์โบรชัวร์ แผ่นพับจะมากหรือน้อย เราสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ (ไม่มีขั้นต่ำ)

ขนาด

 • A5 (8.25 x 5.75 นิ้ว)
 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)
 • A3 (11.5 x 16.5นิ้ว)
 • ลูกค้ากำหนดขนาดเอง (Custom Size)

ชนิดกระดาษ

 • กระดาษปอนด์ 80-100 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 105 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 130 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 160 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน
 • เคลือบ PVC เงา
 • เคลือบ UV

การพับ

 • พับครึ่ง
 • พับ 2 พับ 3 ตอน
 • พับตามแบบลูกค้า