Home Blog แนะนำการทำ Di...

แนะนำการทำ Direct mail กลยุทธ์สร้างยอดที่ควรรู้

อันดับแรก ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ คุณต้องการให้คนทำอะไรเมื่อพวกเขาได้รับจดหมายของคุณ? สั่งซื้อ? โทรปรึกษา? ระบุตลาดเป้าหมายของคุณ ใครจะได้รับจดหมายของคุณ? คุณกำลังติดต่อลูกค้าที่ผ่านมาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าปัจจุบัน หรือส่งจดหมายจากรายชื่อที่ซื้อมาหรือไม่?

หากคุณวางแผนที่จะซื้อรายชื่อ ให้ทำการวิจัยก่อนที่จะใช้จ่ายเงินใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นรายชื่อที่ได้รับการปรับปรุงและมีคุณภาพ ตรงกลุ่มที่เราต้องการ นอกจากนี้ให้ทำตามกฎของเจ้าของรายชื่อสำหรับการส่งจดหมาย

กำหนดชนิดของจดหมายที่คุณจะส่ง เช่น โปสการ์ดมีราคาไม่แพง แต่ยังมีข้อจำกัดว่าคุณสามารถใส่ข้อมูลได้ไม่มาก แต่ในเวลาเดียวกันโปสการ์ดอาจมีโอกาสอ่านได้ดีกว่าจดหมายที่กำหนดให้ผู้รับเปิดเพื่อดูเนื้อหา

การทำ Direct Mail ต้องมีการออกแบบจดหมายที่น่าสนใจ คุณต้องเข้าใจการเขียนคำโฆษณา บอกคนอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ดึงดูดพวกเขาโดยการพูดถึงความต้องการของพวกเขา

นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ ออกสินค้าใหม่เรื่อยๆ จะกระตุ้นและสร้างยอดขายได้ แต่ในบางธุรกิจไม่มีสินค้าใหม่ๆ ออกมา เราก็ต้องเน้นออกโปรโมชั่นแทน   และอย่าลืมใส่ข้อความที่ดึงดูดผู้คนให้เปิดจดหมายของคุณ