Home Services แคตตาล็อก

แคตตาล็อก

Catalogue แคตตาล็อก

แคตตาล็อก ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้า/บริการ แคตตาล็อกที่สวยงามโดดเด่นจะช่วยเพิ่มความเชื่อถือให้กับสินค้าของคุณ เราบริการพิมพ์แคตตาล็อกด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าได้งานที่สวยถูกใจ ไม่ว่ายอดสั่งพิมพ์แคตตาล็อกจะมากหรือน้อย เราสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ (Print On Demand)

ขนาด

 • A6 (4.1 x 5.8 นิ้ว)
 • A5 (8.25 x 5.75 นิ้ว)
 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)
 • Custom Size (ลูกค้ากำหนดขนาดเอง)

ชนิดกระดาษ
ปก

 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120-160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190-350 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

เนื้อใน

 • กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน 105-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตด้าน 105-120 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า (ส่วนใหญ่พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม)
 • จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกค้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน
 • เคลือบ PVC เงา
 • เคลือบ UV
 • เคลือบ SPOT UV
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • ปั๊มฟอยล์

การเข้าเล่ม

 • เย็บมุงหลังคา
 • ไสกาว (ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 มม.

ตัวอย่างงานพิมพ์ Catalogue