Home Services เต๊นท์การ์ด

เต๊นท์การ์ด

เต๊นท์การ์ด (Tentcard), แฮงค์กิ้ง (Hanging)

เป็นสื่อช่วยส่งเสริมการขาย โฆษณาสินค้า หรือจัดแสดงสินค้า เพื่อให้ได้เห็นเด่นชัดในระดับสายตา หรือติดตั้งให้อยู่ในที่ที่สามารถมองเห็นชัดแม้ในระยะไกล

เต๊นท์การ์ด,แฮงค์กิ้ง ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะใช้กระดาษที่มีความหนา เช่น กระดาษอาร์ตการ์ดที่มีควรหนาพอสมควร สามารถขึ้นรูปวางตั้งได้ หรือเจาะรูแขวนได้ หรือพิมพ์ลงบนกระดาษบางแล้วนำไปติดทับกระดาษแข็งอีกที ในการออกแบบ เต๊นท์การ์ด หรือ แฮงค์กิ้งนั้น สามารถทำไดคัทให้เป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย

การพิมพ์ เต๊นท์การ์ด และ แฮงค์กิ้ง นั้น สามารถพิมพ์ได้ทั้งหนึ่งหรือสองด้านก็ได้ แล้วแต่การออกแบบและอาจมีการเพิ่มเทคนิคหลังการพิมพ์ทั่วๆไป ได้เหมือนกัน

การประกอบหรือขึ้นรูป ของเต๊นท์การ์ด แฮงค์กิ้ง สามารถทำได้หลายวิธี เช่นการพับ ไดคัท ติดกาว เจาะรูร้อยเชือก