Home Box วิธีการชำระเง...

วิธีการชำระเงินมัดจำ และชำระค่าบริการงานพิมพ์

วิธีการชำระเงินมัดจำ และชำระค่าบริการงานพิมพ์ของบริษัท ริคโค จำกัด จะอ้างอิงตามสเปกของงาน โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งในใบเสนอราคา โดยราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ด้วย เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาและตกลงผลิตงานกับบริษัท ให้ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี บริษัท ริคโค จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 เลขที่ 045-2-67491-2 ตามยอดเงินที่แจ้งในใบเสนอราคา

พร้อมแนบสลิปการโอนมาที่อีเมล sale@riccoprint.com หรือ LINE: sale@riccoprint.com

ที่อยู่: 1111/12,13 หมู่บ้านกลางเมือง แยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105539073010