Home Blog หมึกพิมพ์รักษ...

หมึกพิมพ์รักษ์โลก หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง (Soy Ink) คืออะไร ดีอย่างไร

หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง หรือ หมึกพิมพ์รักษ์โลกนี้คืออะไร

หมึกถั่วเหลือง (Soy ink) มีลักษณะคล้ายกับหมึกพิมพ์ที่มีขายทั่วไป โดยแตกต่างกันตรงส่วนประกอบที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองมาทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันถั่วเหลืองที่นำมาใช้ไม่มีสารพิษและเป็นชนิดเดียวกับที่นำมาใช้ในการทำน้ำมันพืช เนย และสลัด หมึกพิมพ์น้ำมันถั่วเหลืองสามารถใช้งานกับการพิมพ์ระบบออฟเซตปกติได้ทุกชิ้นงาน

คุณสมบัติ

น้ำมันถั่วเหลืองที่อยู่ในหมึกพิมพ์ช่วยให้สาสีทำงานได้ดี สามารถหาได้ง่ายๆจากทั่วโลก ปราศจากสาร VOCs ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและมลพิษจากสารเคมีทางอากาศที่สูดดมเข้าไปให้น้อยลง และสามารถนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ และสามารถสัมผัสอาหารได้

จุดเด่นของหมึกถั่วเหลือง

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ให้สีสันของหมึกที่สดใส
  • ช่วยยืดอายุการใช้ของเครื่องพิมพ์
  • กระดาษที่ใช้พิมพ์สามารถนำมา recycle ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นฐานจากน้ำมันพืช
  • สามารถประหยัดหมึกในการพิมพ์งานยาว

จุดด้อยของหมึกถั่วเหลือง

  • ไม่สามารถนำมาใช้กับงานประเภทที่เป็นหมึกได้ทุกอย่าง เช่น ปากกาลูกลื่น ปริ้นเตอร์ตามบ้าน
  • แห้งตัวช้ากว่าหมึกจากน้ำมันปิโตรเลียม เนื่องจากว่า Soy ink ไม่มีการระเหยตัว

**หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง นิยมนำมาใช้พิมพ์งานต่างๆ อาทิเช่น พิมพ์กระดาษรองจาน กระดาษรองแก้ว หรือบรรจุภัณฑ์อาหารเช่นกัน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
www.cuprint.chula.ac.th