Home Blog หน้าที่ของไดเ...

หน้าที่ของไดเร็กเมล์ (Direct mail)

รูปแบบ การทำ Direct Mail มีรูปแบบที่ตายตัว อยู่ราวๆ 5 แบบ คือ จดหมาย แผ่นพับ ใบปลิว จุลสาร และไปรษณียบัตร ในบทความนี้เราจึงพามาทำความรู้จักกับหน้าที่ของไดเร็กเมล์ (Direct mail)กัน

ส่วนหน้าที่ของไดเร็กเมล์ (Direct Mail) ก็คือ

  1. ใช้โฆษณาสินค้าตัวใหม่
  2. ชักนำและโน้มน้าวลูกค้า
  3. นำเสนอได้เหมาะสมตามสถานการณ์ของลูกค้า
  4. ทำหน้าที่แทนพนักงานขาย
  5. ใช้ในกรณีที่เป็นบริการหลังการขายได้อีกด้วย
  6. สามารถใช้ผสมผสานกับสื่อโฆษณาอื่นๆ ได้
  7. สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

จะเห็นว่าทุกข้อที่กล่าวมา ล้วนแต่เป็นข้อดีของการทำไดเร็กเมล์ (Direct Mail) แทบทั้งสิ้น

ข้อดีของ Direct Mail

  1. มีประสิทธิภาพในการตอบสนองหากเขียนได้ดีและพูดตรงไปยังตลาดเป้าหมายของคุณ
  2. การรับส่งจดหมายเป็นกลุ่มมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าไปรษณีย์ปกติ
  3. ผลลัพธ์สามารถติดตามได้