Home Services สมุดโน้ต ไดอา...

สมุดโน้ต ไดอารี่

งานพิมพ์สมุดโน๊ต งานพิมพ์สมุดไดอารี่ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่ มักจะสั่งทำเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า หรือบุคคลในองค์กรได้ใช้งานในการจดบันทึกต่างๆ โดยภายในเล่มอาจจะเพิ่มข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า รวมไปถึงความรู้ทั่วๆไป

การพิมพ์สมุดโน้ต พิมพ์สมุดไดอารี่ สิ่งที่ควรคำนึกถึง คือ ภายในเล่มควรออกแบบให้มีที่จดบันทึก ไม่ควรมีรูปแบบเลอะเทอะมากจนเกินไป ขนาดรูปเล่ม น่าพกพา ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ปัจจุบันลูกค้าสามารถเพิ่มความพิเศษด้วยสมุดโน้ตเฉพาะบุคคล และไดอารี่เฉพาะบุคคล คือ สามารถใส่ชื่อตัวเองหรือชื่อผู้รับ ข้อความต่างๆ ไว้ในสมุดโน้ตหรือไดอารี่ได้ แบบเล่มต่อเล่ม ทั้งหน้าปกและเนื้อในสามารถใส่ได้ทุกหน้า แต่ส่วนใหญ่จะเลือกทำในส่วนของหน้าปก เพื่อให้ดูมีความเป็นส่วนบุคคล สวยงามน่าพกพาแตกต่างไม่เหมือนใคร

เราบริการพิมพ์สมุดโน้ต สมุดไดอารี่ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง ไม่ว่ายอดสั่งพิมพ์จะมากหรือน้อย เราสามารถผลิตได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ (Print On Demand)

ขนาด

 • A5 (8.25 x 5.75 นิ้ว)
 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)

ชนิดกระดาษ
ปก

 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120-160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190-350 แกรม
 • ปกแข็งหุ้มจั่วปัง
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

เนื้อใน

 • กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน 105-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตด้าน 105-120 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษชนิดต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า (ส่วนใหญ่พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม)
 • จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกค้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน (เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ PVC เงา (เพิ่มความมันวาว และเพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ UV (ช่วยให้ตัวงานมีความมันวาว)
 • เคลือบ SPOT UV (เพิ่มความเงาเฉพาะจุด)
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม (เพื่อเน้นโลโก้ หรือชื่อบริษัทให้เด่นชัด)

การเข้าเล่ม

 • เข้าห่วงกระดูกงู
 • เย็บกี่ไสกาว
 • ไสกาว (ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 มม.)