Home Services สติ๊กเกอร์กัน...

สติ๊กเกอร์กันปลอมแปลง สติ๊กเกอร์กระดาษ

สติ๊กเกอร์, สติ๊กเกอร์กันน้ำ, สติ๊กเกอร์กันปลอมแปลง, สติ๊กเกอร์กระดาษ, สติ๊กเกอร์รายชื่อ

สติ๊กเกอร์นิยมใช้กันทั่วไป เพื่อเน้นสินค้าให้มีความเด่นชัดขึ้น เพิ่มเอกลักษณ์ให้สินค้า หรือบอกราคา รหัสต่างๆ บนตัวงานที่ต้องการอธิบาย โดยแสดงผ่านตัวสติ๊กเกอร์นี้

สำหรับงานพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์มีวิธีเลือกวัสดุง่าย ๆ สามารถเลือกใช้สติ๊กเกอร์ โดยดูจากวัสดุที่ติด ผิวของวัสดุ การกันน้ำ ทนแดด ทนต่อสภาวะแวดล้อม เช่น ตากฝน ตากแดด หรืออยู่ในร่ม เป็นต้น

  • สติ๊กเกอร์ขาวด้าน เหมาะสำหรับเขียนทับ หรือพิมพ์ทับด้วยพริ้นเตอร์ ไม่ทนต่อสัมผัสน้ำ
  • สติ๊กเกอร์ขาวเงา เหมาะสำหรับติดบนวัสดุที่เรียบแบน เคลือบให้เงาหรือด้านได้ ติดบนผิวกระดาษหรือพลาสติก แต่อาจหลุดล่อนได้เมื่อสัมผัสน้ำโดยตรง
  • สติ๊กเกอร์ พีพี (PP) หรือ สติ๊กเกอร์กันน้ำ มีทั้งแบบใสและขาวขุ่น เหมาะสำหรับติดบนฉลากสินค้าผิวเป็นพลาสติกหรือแก้ว แต่ผิววัสดุ ควรเรียบแบนหรือโค้งได้เล็กน้อยเนื่องจากสามารถให้ตัวได้เล็กน้อย เช่น ติดบนขวดยา ขวดแชมพู ขวดแก้ว
  • สติ๊กเกอร์กันปลอมแปลง เป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดกันปลอมแปลงของเอกสาร
  • สติ๊กเกอร์รายชื่อ สามารถพิมพ์รายชื่อบนสติ๊กเกอร์ และนำไปลอกติดบนตัวงานพร้อมส่งไปรษณีย์
  • สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค้าให้กับสินค้า และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น

สติ๊กเกอร์ทุกชนิด สามารถ ไดคัทสี่เหลี่ยม, วงกลม หรือรูปร่างตามต้องการ