Home Services สติ๊กเกอร์ฉลา...

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์โลโก้

สติ๊กเกอร์ (Sticker) คือชิ้นส่วนที่มีรูปภาพหรือตัวอักษรที่ถูกพิมพ์หรือวาดบนส่วนหนึ่งของกาวหรือวัสดุหนาที่สามารถติดได้บนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษ, ผนัง, พลาสติก, และแม้กระทั่งรถยนต์ สติ๊กเกอร์มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตลาดสินค้าหรือบริการ เนื่องจากสามารถสร้างความตระหนักและการจดจำตัวแบรนด์ได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำในการผลิต

การออกแบบสติ๊กเกอร์มักจะมีความสำคัญมากในการทำการตลาด เนื่องจากจะเป็นตัวช่วยในการสร้างความจำ impression ให้กับลูกค้า โดยมีการออกแบบที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้น ในการออกแบบสติ๊กเกอร์นั้น มักต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับขนาด, สี, รูปแบบ, ฟอนต์, และข้อความที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ เช่น สติ๊กเกอร์ป้ายโฆษณา, สติ๊กเกอร์สินค้า, สติ๊กเกอร์โฆษณาติดรถ, สติ๊กเกอร์โปรโมชั่น, และอื่นๆ

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Product Label Sticker) เป็นสติ๊กเกอร์ที่ถูกใช้เพื่อประทับตัวบนสินค้าเพื่อระบุชื่อสินค้า, ส่วนผสม, วันหมดอายุ, ราคา และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรู้จักสินค้าและสามารถตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้ามีความสำคัญมากในการตลาดสินค้า เนื่องจากสามารถสร้างความประทับใจและความจำที่ดีให้กับผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้ายังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรู้จักและจำแนกสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยจะมีการออกแบบตามลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรู้คุณค่าของสินค้าได้แบบรวดเร็ว นอกจากนี้ สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้ายังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตหรือแบรนด์ด้วย

การออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้านั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องมีการเลือกใช้สี, รูปแบบ, ขนาด, และฟอนต์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานและการตลาดสินค้า การออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าที่ดีมักจะมีการออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้านั้นๆ

สติ๊กเกอร์โลโก้

สติ๊กเกอร์โลโก้ (Logo Sticker) คือสติ๊กเกอร์ที่มีการพิมพ์หรือวาดโลโก้บนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษ, ผนัง, พลาสติก, และแม้กระทั่งรถยนต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโปรโมตแบรนด์หรือบริษัท เพื่อสร้างความรู้จักและความจำของผู้บริโภคต่อแบรนด์หรือบริษัท

สติ๊กเกอร์โลโก้มักถูกใช้ในการตลาดเพื่อสร้างความจำให้กับลูกค้าโดยมีการออกแบบโลโก้ให้สอดคล้องกับค่านิยมและแบรนด์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถระบุแบรนด์หรือบริษัทได้อย่างง่ายดาย โดยมีการออกแบบโลโก้ให้สื่อความหมายและอารมณ์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

การออกแบบสติ๊กเกอร์โลโก้มีความสำคัญมากในการสร้างความประทับใจและความจำให้กับลูกค้า โดยมีความหลากหลายในการออกแบบ เช่น การใช้สีที่สอดคล้องกับแบรนด์, การออกแบบเป็นรูปทรงที่สื่อความหมายของแบรนด์, หรือการใช้ฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ การเลือกใช้สติ๊กเกอร์โลโก้ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความจำของผู้บริโภคต่อแบรนด์และสร้างความน่าเชื่อถือ

โรงพิมพ์ Ricco รับผลิต Sticker Dicut สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ฉลากติดสินค้า สติ๊กเกอร์โลโก้ โลโก้ร้าน ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น ยิ่งสั่งจำนวนเยอะราคายิ่งถูก ไม่ต้องสต็อกของเยอะให้เปลืองต้นทุน เพราะเราผลิตรับผลิตแบบไม่จำกัดขั้นต่ำ

ชนิดของสติ๊กเกอร์ที่ใช้พิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า

1. สติ๊กเกอร์ เนื้อกระดาษขาวด้าน  ลักษณะคล้ายกระดาษปอนด์ คุณสมบัติที่สามารถขีดเขียนได้ แต่ฉีกขาดง่าย กันน้ำไม่ได้ เมื่อโดนน้ำจะเปื่อยยุ่ย จึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาติดบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม ที่ต้องเปียกน้ำหรือโดนความชื้น

2. สติ๊กเกอร์ เนื้อกระดาษขาวเงา  ลักษณะเป็นเนื้อกระดาษ มีความมันเงา ทนความชื้น สามารถนำเข้าตู้เย็นได้ แต่ไม่กันน้ำและฉีกขาดได้ เหมาะสำหรับติดลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องแช่น้ำหรือเปียกน้ำและสินค้าที่ไม่ต้องเก็บรักษาเป็นเวลานาน

3. สติ๊กเกอร์ เนื้อพลาสติก PP ขาวด้าน  สติ๊กเกอร์ฉลากเนื้อเหนียว ผิวด้านสะท้อนแสงน้อย นิยมใช้กับงานที่ต้องโดนน้ำหรือเปียกน้ำ ลักษณะพื้นผิวจะมีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าชนิดอื่นๆ มีความคงทน สามารถกันน้ำได้ 100% ฉีกขาดยาก เหมาะสำหรับติดสินค้าทั่วไปที่ต้องโดนน้ำ ติดเป็นเวลานาน

4. สติ๊กเกอร์ เนื้อพลาสติก PP ขาวเงา  เนื้อจะมีความบางกว่าสติ๊กเกอร์พลาสติกขาวด้าน มีความมันเงา เป็นสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้กับงานที่ต้องโดนน้ำหรือเปียกน้ำ ลักษณะพื้นผิวจะมีความเรียบเนียน สะท้อนแสงเงางาม มีความคงทน เนื้อเหนียวฉีกขาดยาก สามารถกันน้ำได้ 100% เหมาะสำหรับติดสินค้าลักษณะซอง หรือพื้นผิวไม่เรียบ

5. สติ๊กเกอร์ เนื้อพลาสติกโปร่งใส  สติ๊กเกอร์ฉลากเนื้อเหนียว ฉีกขาดยาก สามารถกันน้ำได้ 100% ไม่บดบังความงามของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ เมื่อติดลงไปจะให้ความรู้สึกเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นผิวบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับติดขวดโหล ขวดแก้ว หรือติดตรงที่ตัวสินค้า ต้องระวังเรื่องโทนสี เพราะพื้นผิวไม่มีรองพื้นสีขาว โทนสีจะเปลี่ยนไปตาม สีของผิววัสดุที่ติด

รูปตัวอย่าง

สนใจผลิตสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า สติ๊กเกอร์โลโก้ ติดต่อเซลล์เราได้เลย