Home Blog ริคโคร่วมออกบ...

ริคโคร่วมออกบูธแสดงงานพิมพ์ ในงานอบรมบรรณาธิการรุ่นที่ 4

 

บริษัท ริคโค จำกัด และบริษัทในเครือร่วมออกบูธแสดงผลงานพิมพ์ของบริษัท ในงานอบรมบรรณาธิการ รุ่นที่ 4 ของชมรมบรรณาธิการไทย ในหัวข้อ Printing on Demand โดยงานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ IDSC อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 25 อาคาร B.

บริษัท ริคโค จำกัด และบริษัทในเครือ ได้รับเลือกจาก Fuji Xerox ในฐานะที่เป็น Premier Partner ให้นำตัวอย่างงานพิมพ์ พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์เพื่อเผยแพร่ แสดงตัวอย่างงาน และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นการประชาสัมธ์คุณภาพงานพิมพ์ของเราให้แก้ผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ