Home Services รายงานประจำปี...

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี (Annual Report)

รูปแบบและลักษณะของหนังสือ รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อเผยแพร่กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา แก่บุคคลทั่วไป ขึ้นอยู่กับรายละเอียด และวัตถุประสงค์ที่ต้องการแสดง

ในการพิมพ์รายงานประจำปีนั้น การออกแบบสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ จะมีการออกแบบอย่างสวยงาม เพราะรายงานประจำปี ถือเป็นหน้าตาขององค์กร จึงต้องมีการออกแบบให้ดูดี บางองค์กรที่ใหญ่ๆ จะเลือกใช้กระดาษพิเศษ ที่ีมีราคาแพง เพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ สวยงาม ดูหรู การทำเล่มหลังการพิมพ์จะมีเทคนิคพิเศษมากมายที่ใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อให้ได้งานออกมาสวยงามที่สุด

ขนาดหนังสือ

 • A4 (8.25 x 11.5 นิ้ว)

ชนิดกระดาษ

ปก

 • กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 120-160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตการ์ด 190-350 แกรม
 • ปกแข็งหุ้มจั่วปัง หรือกระดาษแฟนซีที่มีลวดลายของผิวกระดาษ เพื่อความสวยงามของตัวปก

เนื้อใน

 • กระดาษปอนด์ 80-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตมัน 105-120 แกรม
 • กระดาษอาร์ตด้าน 105-120 แกรม
 • หรือกระดาษพิเศษต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า (ส่วนใหญ่พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม)
  จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกค้า

เทคนิคพิเศษ

 • เคลือบ PVC ด้าน (เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ PVC เงา (เพิ่มความมันวาว และเพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
 • เคลือบ UV (ช่วยให้ตัวงานมีความมันวาว)
 • เคลือบ SPOT UV (เพิ่มความเงาเฉพาะจุด)
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม (เพื่อเน้นโลโก้ หรือชื่อบริษัทให้เด่นชัด)
 • ปั๊มฟอยล์

การเข้าเล่ม หนังสือรายงานประจำปี จะมีความหนาประมาณนึง จึงนิยมใช้การเข้าเล่มแบบดังนี้

 • ไสกาว
 • เย็บกี่ไสกาว