Home Services ป้ายสินค้า

ป้ายสินค้า

ป้ายตราสินค้า (Tag)

จัดทำขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการสื่อสารให้คนอื่นทราบ อาจจะเป็นราบละเอียดการใช้สินค้า หรือโปรแกรมการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นต่างๆ ก็เป็นได้ ป้ายตราสินค้า (Tag) หมายรวมถึง การบอกวัสดุ ส่วนผสม ของผลิตภัณฑ์นั้น และสามารถโชว์ภาพลักษณ์ของสินค้าได้

ขนาดของป้ายตราสินค้า (Tag) ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัถุประสงค์ ว่าต้องการบอกอะไร สามารถทำได้ตามต้องการ

กระดาษที่ใช้ในการผลิตป้ายตราสินค้า (Tag) สามารถใช้กระดาษได้ทุกประเภท ถ้าต้องการความแข็งแรง หรือต้องมีการเจาะรู ร้อยเชือก ก็ควรใช้กระดาษที่มีความหนาแบบกระดาษอาร์ตการ์ด หรือเป็นกระดาษธรรมดาถ้าไม่ได้มีการเจาะรูร้อยเชือก

งานป้ายตราสินค้า สามารถเพิ่มความสวยงามได้ โดยการเลือกเชือกในการร้อยได้ เช่นใช้ดิ้นเงิน หรือดิ้นทอง เพื่อให้ ป้ายสินค้านั้นดูดี น่าสนใจชึ้นกว่าเดิม