Home Services งานพิมพ์ป้องก...

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ใบประกาศนียบัตร

การพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Anti-counterfeiting printing) คือการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและการปลอมแปลงสินค้า หรือเอกสารต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถระบุได้ว่าสินค้าหรือเอกสารที่ได้รับเป็นของแท้ และเพื่อป้องกันการขายสินค้าปลอมแปลงในตลาด การใช้งานงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงจะช่วยป้องกันการลอกเลียนแบบและการปลอมแปลง

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Anti-counterfeiting printing) คือการใช้เทคโนโลยีพิมพ์ที่มีการออกแบบมาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบและการปลอมแปลงสินค้า การใช้งานงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงจะช่วยป้องกันการขายสินค้าปลอมแปลง และสินค้าที่มีการลอกเลียนแบบในตลาดโดยมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การใช้หมึกพิมพ์ที่มีสีสันพิเศษหรือสารเคมีเฉพาะที่จะเปลี่ยนสีหรือสร้างลวดลายเมื่อถูกแสง UV และการใช้กระดาษหรือวัสดุที่มีลายเส้นประทับหรือรูปลวดลายเฉพาะที่ต้องการป้องกัน

นอกจากนี้ งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงยังมีการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ผลิตและสินค้า เช่น การใช้ QR code หรือ barcode ที่สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของผู้ผลิตและสินค้า

งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร คือ

งานพิมพ์ใบประกาศนียบัตร (Certificate printing) คือการพิมพ์ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองการศึกษาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้จากหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยมักจะใช้สำหรับนักเรียน, นักศึกษา, ผู้เข้าอบรม, และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การพิมพ์ใบประกาศนียบัตรมักจะต้องประกอบด้วยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้รับใบประกาศ, ชื่อของหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เข้าร่วม, วันที่, เวลา, สถานที่, ชื่อของผู้ออกใบประกาศนียบัตร และสัญลักษณ์หรือโลโก้ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ออกใบประกาศนียบัตรด้วย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการศึกษาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

รับพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ใบประกาศนียบัตร

งานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ใบประกาศนียบัตร เป็นงานพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ไม่ต้องการให้ใครทำเหมือน หรือลอกเลียนแบบได้ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับประกัน ใบรับรองของบริษัท หนังสือรับรองของทางผู้ผลิต  คูปอง บัตรกำนัล เป็นต้น

เรารับพิมพ์ใบประกาศ ใบประกาศนียบัตร พิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ เรามีกระดาษให้ท่านเลือกหลากหลาย

ตัวอย่างกระดาษเช่น

  • กระดาษการ์ดขาว
  • กระดาษอาร์ต
  • กระดาษรักษ์โลก
  • กระดาษพิเศษมากมาย

และเทคนิคการพิมพ์ Digital Print การพิมพ์สีพิเศษ สีเมทัลลิค หรือเทคนิคพิเศษปั๊มนูน ปั๊มฟอยด์สีต่างๆ ลงในใบประกาศได้ สามารถพิมพ์ใบประกาศพร้อมรันชื่อผู้รับมอบใบประกาศให้ท่านได้ค่ะ

ตัวอย่างงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง ใบประกาศนียบัตร