Home Services นามบัตร

นามบัตร

นามบัตร (Name Card)

นามบัตร เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ แต่มีความหมายมากสำหรับองค์กร เป็นสิ่งบ่งบอก ถึงตัวตนของเจ้าของ และบอกภาพลักษณ์ขององค์กร ลักษณะนามบัตรที่ดี ควรจะออกแบบให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ใช้สีสันฉูดฉาดมาก เพราะอาจจะทำให้ตัวหนังสืออ่านยาก การออกแบบนามบัตรที่ดี ควรเน้น ชืื่อ และเบอร์โทรศัพท์ให้เห็นเด่นชัด โลโก้ของบริษัทชัดเจนสวยงาม ที่อยู่ถูกต้อง ด้านหลังไม่ควรปล่อยว่างไว้ ควรใช้พื้นที่ที่เหลือให้เป็นประโยชน์สูงสุด

เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับหลาย ๆ บริษัทเพราะเวลาสั่งทำนามบัตรส่วนใหญ่ ต้องรอให้พร้อมกันหลาย ๆ คนจึงค่อยสั่งทำและใช้เวลานานในการพิมพ์ ดังนั้นเราจะกำจัดจุดอ่อนนี้ด้วยการพิมพ์ระบบดิจิตอลออฟเซต เพื่อสะดวกรวดเร็วในการใช้งานของลูกค้า

ชนิดกระดาษที่เราให้บริการ

กระดาษ อาร์ตการ์ด 230 – 300 g
กระดาษ การ์ดขาว 210 g

ขนาดนามบัตร 

  • 9 ซ.ม. X 5.5 ซ.ม.
  • หรือตามแบบลูกค้า

เทคนิคพิเศษ

  • เคลือบ PVC ด้าน (เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
  • เคลือบ PVC เงา (เพิ่มความมันวาว และเพื่อความคงทนต่อการฉีกขาดและทนต่อการโดนน้ำ)
  • เคลือบ UV (ช่วยให้ตัวงานมีความมันวาว)
  • เคลือบ SPOT UV (เพิ่มความเงาเฉพาะจุด)
  • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม (เพื่อเน้นโลโก้ หรือชื่อบริษัทให้เด่นชัด)
  • ปั๊มฟอยล์
  • ไดคัทมุมมน หรือตามแบบลูกค้า