Home Blog นามบัตรที่ดี ...

นามบัตรที่ดี มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของนามบัตรที่ดี มีอะไรบ้าง?

นามบัตรเปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจที่เหล่านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการนิยมใช้แนะนำตัว รวมทั้งใช้นามบัตรเป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์โดยรวมของธุรกิจ นามบัตรที่ดีจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ของตัวเราและองค์กร และช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ ทำให้ส่งผลดีไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงธุรกิจได้

แล้วนามบัตรแบบไหนคือนามบัตรที่ดีล่ะ? วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้ว มาดูกันเลยว่านามบัตรที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 

เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย

หากต้องการให้นามบัตรสะท้อนความเป็นมืออาชีพ ควรเน้นการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ขนาด หรือสีของนามบัตร ไม่ควรออกแบบให้ดูเยอะจนเกินไป เพราะจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับธุรกิจที่ทำอยู่ด้วย หากเป็นธุรกิจด้านการเงินหรือการเป็นที่ปรึกษาควรเน้นความเรียบง่าย ใช้สีโทนสว่าง เช่น ขาว ครีม เบจ แต่หากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ควรใช้สีโทนสดใส

 

ไม่ควรมีแค่ภาษาไทย

เนื่องจากนามบัตรเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์โดยรวมทั้งของตัวเราและขององค์กร การออกแบบนามบัตรให้มีภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้การติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศทำได้สะดวกมากขึ้น และยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพให้ทั้งตัวเราและองค์กรด้วย

 

ใส่เฉพาะข้อมูลที่จำเป็น

นามบัตรที่ดีจะมีเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อและที่อยู่บริษัท อีเมล เบอร์โทรศัพท์บริษัทหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการพิมพ์นามบัตรทุกครั้ง

 

รูปภาพ : freepik.com

ข้อมูล : marketingoops.com