Home Portfolio ต้วอย่างงานพิ...

ต้วอย่างงานพิมพ์ Brochure PAMPELLE

สินค้า งานพิมพ์ Brochure PAMPELLE
รายละเอียดงาน ขนาดกางออก 63 x 21 cm สำเร็จ 21 x 21 cm
กระดาษ :  Couqueror Laid Brilliant White 220 g
พิมพ์ :  4 สี 2 หน้า
อื่นๆ : พับ 2 ได้ 3 ตอน
พร้อมบริการจัดส่ง
ออกแบบโดย ลูกค้า
วันที่สั่งผลิต Mar-20
วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Mar-20
ชื่อลูกค้า บริษัท อิตาเลเชีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เว็บไซต์  
Facebook Page  

บริษัท ริคโค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง

รูปตัวอย่างงาน