Home Portfolio ตัวอย่างงานพิ...

ตัวอย่างงานพิมพ์ Flying Goose Cook Book

สินค้า งานพิมพ์ Flying Goose Cook Book
รายละเอียดงาน ขนาด กางออก 50 x 25 cm  สำเร็จ 25 x 25 cm
กระดาษ : Toccata Extra White
ปก : พิมพ์ 4 สี / เคลือบ PVC ด้าน 1 ด้าน / Spot UV / หุ้มจั่วปังเบอร์ 24
เนื้อใน : พิมพ์ 4 สี 96 หน้า
เข้าเล่ม : เย็บกี่ไสกาว 100 หน้ารวมปก + ติดริบบิ้น
พร้อมบริการจัดส่ง
ออกแบบโดย ลูกค้า
วันที่สั่งผลิต Sep-19
วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Sep-19
ชื่อลูกค้า บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ http://exoticfoodthailand.com/
Facebook Page  

บริษัท ริคโค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง

รูปตัวอย่างงาน