Home Portfolio ตัวอย่างงานพิ...

ตัวอย่างงานพิมพ์บัตรเข้างาน “หอวังรำลึก”

สินค้า งานพิมพ์ Ticket 
รายละเอียดงาน ขนาด : 6 x 15 cm
กระดาษ : อาร์ตด้าน 157 แกรม
พิมพ์ : 4 สี 1 หน้า +รันนัมเบอร์ 2 จุด
อื่นๆ : ปรุฉีก 1 เส้นสำหรับแบ่งเป็น 2 ส่วน และไดคัทมุมน
พร้อมบริการจัดส่ง
ออกแบบโดย ลูกค้า
วันที่สั่งผลิต Dec-19
วันที่ส่งมอบงานให้ลูกค้า Dec-19
ชื่อลูกค้า สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สั่งพิมพ์บัตรเข้างาน “หอวังรำลึก” ครบรอบ 54 ปี
เว็บไซต์ https://www.horwangalumni.or.th/
Facebook Page สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ริคโค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าอีกครั้ง

รูปตัวอย่างงาน