Home Services ซองจดหมาย

ซองจดหมาย

ซองจดหมาย (Envelope)

การจัดทำซองจดหมาย (Envelope) ควรคำนึงถึงลักษณะประเภทของซองความหนาของกระดาษที่ผลิตซองซึ่งกระดาษที่ใช้ทำซองกันโดยทั่วไป เช่น ซองสีขาวเป็นกระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ถ้าเป็นซองเอกสารก็เป็น BA, KA, KI 125 แกรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้ใช้งาน

เทคนิคพิมพ์พิเศษ เพิ่มความสวยงานและน่าสนใจ ด้วยการปั๊มเคทอง (Hot Stamp) ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตราโลโก้

ซองจดหมาย

 

ซองฝาแหลม : เป็นซองที่มีฝาด้านบนแหลมเหมือนสามเหลี่ยมมีปีกซอง ด้านซ้ายและขวาพับอยู่ด้านในไว้สำหรับทากาวติดกับตัว ซองด้านล่างที่จะพับขึ้นมาทับปีกซองทั้ง 2 ข้าง ตัวซอง ด้านล่างจะเว้าเข้ามา เล็กน้อย

ซองฝาแหลมพับนอก : ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกด้านซ้ายและด้านขวาพับอยู่ด้านนอกคือ ตัวซองด้านล่างจะพับขึ้นมาก่อน แล้วค่อยพับปีกทั้ง 2 ข้างทับตัวซอง

ซองฝาสามเหลี่ยม : ลักษณะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันตรงที่ปีกซองด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของซองเป็นลักษณะสามเหลี่ยมซึ่งจะพับทั้ง 3 ด้านมาจรดกันตรงกลางซอง

ซองฝาขนาน : บางครั้งเรียกซองฝากระเป๋า เพราะฝาซองมีลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนฝากระเป๋า ลักษณะการพับจะเหมือนซองฝาแหลม ต่างกันที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมานั้นจะมีลักษณะตัดตรงไม่เว้าเหมือนซองฝาแหลม

ซองฝาผนึกแห้ง : เป็นซองที่มีฝากาวในตัว เวลาปิดไม่ต้องใช้น้ำสามารถปิดซองได้เลย

ซองฝาเสียบ : นิยมนำไปใส่การ์ด ฝาไม่ทากาว ปลายฝามีลักษณะแหลมนิดหน่อยและมีไดคัทช่องเสียบไว้ที่ตัวซองด้านล่างที่พับขึ้นมา สำหรับเสียบฝาเพื่อปิดซอง

ซองหน้าต่าง : มีทั้งแบบซองจดหมาย และซองเอกสาร ขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะใส่โชว์ส่วนที่ต้องการให้เห็นตรงช่องหน้าต่างซึ่งจะมีกระดาษแก้วปิดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง

ตัวอย่างผลงานพิมพ์ซองจดหมาย