Home Blog การเคลือบ (Co...

การเคลือบ (Coating Method)

การเลือกใช้สารเคลือบผิวที่เหมาะสม ช่วยปกป้องชิ้นงานพิมพ์และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม เพิ่มมิติ ความคิดสร้างสรรค์ ให้กับชิ้นงานพิมพ์ได้ ซึ่งโดยปกติงานพิมพ์ที่เคลือบได้ผลดีควรใช้กับกระดาษชนิดเคลือบมัน (Coated Paper) เนื่องจากมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่ทำให้สารเคลือบซึมหายไปกับการดูดซึมของกระดาษ

วิธีการเคลือบก็แบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทดังนี้

1. เคลือบเงาเฉพาะจุด(Spot UV) เป็นการเคลือบเงาเฉพาะบางบริเวณของแผ่นพิมพ์ เช่นตัวอักษรสำคัญ ภาพที่ต้องการเน้นลูกค้าของโรงพิมพ์มักให้เคลือบพีวีซีด้านทั้งแผ่นก่อนเคลือบเฉพาะจุด ซึ่งทำให้ชิ้นงานออกมาดูดี

2. เคลือบพีวีซีเงา เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวมันวาว ให้ความเรียบและเงาสูง และเงากว่าการเคลือบแบบ ยูวี แต่ต้นทุนสูงกว่า มีลูกค้าโรงพิมพ์ใช้พอสมควร

3. เคลือบพีวีซีด้าน เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้าแต่สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก ลูกค้าของโรงพิมพ์มักให้ทำเคลือบเงาเฉพาะจุดควบคู่ไปด้วย

4. เคลือบยูวี เคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาเงาและทำให้แห้งด้วยแสงยูวี ให้ความเงาสูงกว่าแบบวานิช ลูกค้าของโรงพิมพ์นิยมเคลือบกล่องบรรจุภัณฑ์และปกหนังสือ

5. เคลือบยูวีด้าน เคลือบผิวกระดาษแบบเคลือบยูวีแต่ให้ผิวออกมาดูด้าน

6. เคลือบวาร์นิช เคลือบผิวกระดาษให้เงาด้วยวาร์นิช ให้ความเงาไม่สูงมาก โรงพิมพ์แนะนำใช้เพื่อป้องกันหมึกพิมพ์ และผิวกระดาษจากการการเสียดสีและให้ความเงางาม

7. เคลือบวาร์นิชด้าน เคลือบผิวกระดาษด้วยวาร์นิชแบบหนึ่งทำให้ดูผิวด้าน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ค่อยให้ความแตกต่าง จากวานิชธรรมดาเท่าใดนัก ลูกค้าและโรงพิมพ์จึงไม่ค่อยนิยมใช้กัน

8. เคลือบวาร์นิชแบบ water based varnish เคลือบผิวกระดาษให้เงาด้วยวาร์นิชชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย

โรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้บริการงานพิมพ์พร้อมเคลือบสิ่งพิมพ์ในแบบต่างๆตามความต้องการลูกค้าค่ะ