Home Blog การปั๊มไดคัท ...

การปั๊มไดคัท (Die-Cutting) ในงานพิมพ์คืออะไร

“การปั๊มไดคัท” เป็นการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการตามแบบมีดไดคัท หรือ บล๊อคปั๊ม เช่น ตัดให้เป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม เป็นต้น หรืออาจมีรูปร่างพิเศษ เช่น รูปดาว ดอกไม้ ลายไทย หรือเจาะรูเป็นรูปทรง กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษโน๊ต เป็นต้น

รูปแบบการปั๊มไดคัท

  • การไดคัทสี่เหลี่ยม : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมปั๊มลงไป เรียกว่า “ไดคัทสี่เหลี่ยม”
  • การไดคัทสี่เหลี่ยมมุมมน : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมมุมมนปั๊มลงไป เรียกว่า “ไดคัทมุมมน”
  • การไดคัทตามลายต่างๆ : การไดคัทตามลายที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม ตามรูป เรียกว่า “ไดคัทตามแบบ”
  • การปั๊มไดคัท 50% : เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ โดยการปั๊มขนาดเฉพาะเนื้อสติ๊กเกอร์ ส่วนกระดาษลองหลังจะไม่ขนาด เวลาปั๊มจะเป็นใบพิมพ์ปั๊มเสร็จแล้วก็จะสามารถลอกสติ๊กเกอร์ออกมาใช้งานได้ โดย1ใบพิมพ์ยังมีหลายดวง
  • การปั๊มไดคัท 100% : การปั๊มขาดแบบเป็นชิ้นๆ เช่นงาน สติ๊กเกอร์ ดวงใหญ่ๆ งานสติ๊กเกอร์สำหรับแจกเป็นดวง งานกระดาษต่างๆ และงานฉลากสินค้าต่างๆ งานกล่องบรรจุภัณฑ์ งานแผ่นพลาสติก

โรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้บริการงานพิมพ์พร้อมปั๊มไดคัทสิ่งพิมพ์ตามแบบค่