Home Box การสอบถาม หรื...

การสอบถาม หรือขอราคางานพิมพ์ Digital และ Offset

การเช็คราคาสิ่งพิมพ์

หากท่านลูกค้าต้องการเช็คราคา ค่าบริการงานสิ่งพิมพ์ หรือปรึกษางานสิ่งพิมพ์ ท่านสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวไว้ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการประเมินราคาค่ะ

ข้อแนะนำการเตรียมข้อมูลงานพิมพ์เบื้องต้น

 1. ประเภทงาน ลักษณะงานที่ต้องการ
 2. บอกขนาด Size พิมพ์กี่หน้า (1 หน้า หรือ หน้าหลัง)
 3. บอกจำนวนที่ต้องการ
 4. แจ้งระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน ความเร่งด่วน ซึ่งเราจะได้แนะนำว่าควรพิมพ์แบบไหนดี
  เช่น Digital printing หรือ Offset Printing
 5. เตรียมรูปภาพ ตัวอย่างงาน ต่างๆ ที่พอเป็นข้อมูลเพื่อประเมินราคาได้
 6. หากต้องการให้เสนอราคาในนามบริษัทฯ ขอชื่อ ที่อยู่บริษัท สำหรับทำใบเสนอราคา

ส่งรายละเอียดงานพิมพ์มาที่

 1. Hot Line : 08-6342-3651, 08-6342-3653
 2. Email : sale@riccoprint.com
 3. Line : @riccoprint  (ต้องมี @ ข้างหน้า)

การสั่งซื้องานพิมพ์

 1. การสั่งซื้อ : เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคางานพิมพ์และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ท่านสามารถออกใบสั่งซื้อ หรือเซ็นอนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาของเรา ส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทาง
  E-mail : sale@riccoprint.com
 2. โอนเงินมัดจำตามที่ได้ตกลงไว้ และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่บริษัททาง Line หรือ E-mail
 3. การรับไฟล์งาน : ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งาน โดยส่งทางอีเมล์ หรือส่งให้เราเป็น Media อื่นๆ
 4. ขั้นตอนการอนุมัติปรู๊ฟ : ทางบริษัทฯ จะจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบต่างๆ ตามที่ตกลงไว้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือชื่อในปรู๊ฟ ทางโรงพิมพ์จะรับปรู๊ฟกลับ และดำเนินการผลิตในขั้นต่อไป
 5. ส่งงาน : เมื่อพิมพ์งานเสร็จ และตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้ว โรงพิมพ์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อนัดวันและสถานที่ส่งงาน

ข้อแนะนำในการเตรียมไฟล์เพื่อพิมพ์งาน

printing