Home Blog กล่องบรรจุภัณ...

กล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร คืออะไร ? อยากได้เรารับผลิตนะ

กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อป้องกันความเสียหาย รวมถึงการคงความสดใหม่และเพื่อให้สามารถขนส่งได้สะดวกและปลอดภัย การออกแบบและผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และต้องผลิตจากวัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร เช่น กระดาษอาหาร หรือพลาสติกอาหารชนิดที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยในการใช้งาน

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารต้องคำนึงถึงลักษณะของอาหาร เช่น อาหารที่มีความเป็นเหลือง มัน และน้ำตาล จะต้องมีการบรรจุในกล่องที่มีเกรดของพิมพ์ที่ต่ำ เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีความอ่อนไหวต่อแสงและความร้อน การใช้กล่องที่มีเกรดของพิมพ์ที่ต่ำจะช่วยลดการสะสมความร้อนและแสง ทำให้อาหารไม่สูญเสียคุณภาพ ส่วนอาหารที่มีความเป็นกรดและมีความเป็นกลิ่นแรง จะต้องมีการบรรจุในกล่องที่มีพลาสติกอาหารชนิดที่มีการบล็อกกลิ่น และไม่มีสารเคมีที่อาจเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร

โรงพิมพ์ Ricco รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเรามองว่านี่เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูงในการบรรจุและแพ็คสินค้าอาหาร เพื่อป้องกันการสูญเสียคุณภาพ รวมถึงเพื่อคงความสดใหม่ของอาหาร และการขนส่งไปยังตลาดได้อย่างปลอดภัย ในบทความนี้เราจะพูดถึงกระบวนการรับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยระบุขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  1. การออกแบบ: ขั้นตอนแรกในการรับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารคือการออกแบบ โดยคำนึงถึงลักษณะของอาหาร ความต้องการในการบรรจุและการขนส่ง รวมถึงสิ่งที่ต้องป้องกัน เช่น การชนกันหรือการเปียกได้ เป็นต้น การออกแบบจะต้องให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความทนทาน และการใช้งานที่ง่ายและประหยัดต่อการผลิตและขนส่ง
  2. การเลือกวัสดุ: หลังจากที่ได้ทำการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับการผลิต และการใช้งานจริง ในกรณีของกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร สารอาหารจะต้องเป็นสารอาหารที่สะอาด และมีคุณภาพ และวัสดุบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง

สนใจผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์อาหาร ติดต่อเซลล์เราได้เลย