Home Blog กล่องบรรจุภัณ...

กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไร?

 

บรรจุภัณฑ์ คือ หีบห่อ หรือ ภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหายจากการกระแทก หรือจากแสงแดดและความร้อน บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีรายละเอียดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในครบถ้วนและชัดเจน นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับสินค้า ยิ่งบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามมากก็ยิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้มาก เป็นวิธีการส่งเสริมการตลาดที่ถือได้ว่ามีความสำคัญ

แล้วทำไมต้องใช้บรรจุภัณฑ์? บางคนอาจละเลยความสำคัญของบรรจุภัณฑ์และหันไปสนใจแต่คุณภาพของสินค้าเพราะคิดเพียงแค่ว่า ถ้าสินค้ามีคุณภาพดี บรรจุภัณฑ์ก็ไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้ว บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

  1. รักษาคุณภาพของสินค้า จุดประสงค์หลักๆ ในการใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้าก็เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือไม่ให้สินค้าเสียคุณภาพเมื่อเจอแสงแดดหรือความร้อน ทำให้สินค้ายังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สวยงาม
  2. ช่วยให้การขนส่งและการจัดเก็บเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ทำให้สินค้านั้นสามารถหยิบหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย การนำสินค้าที่ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วไปแพ็คเพื่อทำการขนส่งหรือเพื่อจัดเก็บจึงทำได้ง่าย และยังช่วยประหยัดเวลาในกรณีที่สินค้ามีจำนวนมาก
  3. ส่งเสริมการตลาด ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ โดยคิดว่าหากบรรจุภัณฑ์มีการออกแบบที่ดี สีสันทันสมัย คุณภาพของสินค้าด้านในก็จะต้องดีด้วยเช่นกัน บรรจุภัณฑ์จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธิ์ในการส่งเสริมการตลาดที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ